Tidligere i sommer fant Oslo tingrett 23-åringen skyldig i drapsforsøk etter en skyteepisode på Brynseng 30. august i fjor.

Selv er han uenig i dommen, som lød på fengsel i seks år, og har anket den over skyldspørsmålet, straffeutmåling og saksbehandlingsfeil.

Borgarting lagmannsrett har foreløpig ikke tatt stilling til anken, men 28. oktober må 23-åringen igjen møte i Oslo tingrett.

Ville ikke inn i rettssal

Denne gangen står han tiltalt for en rekke forhold han skal ha begått mens han har sittet i varetekt i Oslo fengsel:

  • 21. februar: Han ble utelukket fra fellesskapet i fengselet etter han skal ha kastet en tunfiskboks ut av cellen. Deretter skal han ha truet en fengselsaspirant over callinganlegget.
  • Samme dag skal han også ha knust toalettsisternen på cellen sin, samt kastet rundt på egg, makrell i tomat og andre matvarer. Han skal også ha utløst brannalarmen, slik at det iverksatt sikkerhetstiltak for ansatte i fengselet.
  • 2. mars: Han skal ha nektet å skur ned lyden på musikken i treningsrommet, etter beskjed fra en fengselsvikar. Han skal deretter ha strammet kroppen, knyttet nevene, løftet dem opp foran vikaren og truet med å «klaske» til henne.
  • 14. mars: I jakkelommen skal han ha vært i besittelse av to tannbørster med barberblad smeltet fast i enden, samt en skarpspisset tannbørste.

Videre er 23-åringen tiltalt for en episode som fant sted i forbindelse med rettssaken for Brynseng-skytingen i slutten av juni. På rettssakens første dag, i forbindelse med han skulle føres tilbake i salen av politiet etter lunsj, skal han ha inntatt «kampstilling», knyttet nevene og forsøkt å slå etter flere av politifolkene.

Han skal også ha uttalt at han skulle «knocke» dem rett ned dersom han ble tvunget med inn i salen igjen.

Nektet å forklare seg

Mannens forsvarer Torgeir Falkum har foreløpig ikke diskutert den nye tiltalen med sin klient. Han har derfor ingen kommentar til saken.

Som Avisa Oslo tidligere har omtalt, ville ikke 23-åringen forklare seg i Brynseng-rettssaken mens den fornærmede mannen var til stede, i frykt for represalier. Falkum anmodet derfor retten om at fornærmede forlot salen, men fikk ikke medhold.

Heller ikke 23-åringens familiemedlemmer ville si noe så lenge den fornærmede mannen var til stede.

På rettssakens andre dag, oppsto det i tillegg dramatikk på tinghustrappa. Da skal fornærmede ha slått ned en tilhører i saken med en hockeykølle – et opptrinn som skal ha blitt fanget opp av overvåkingskameraer utenfor rettslokalene.

I dommen fra Oslo tingrett er det beskrevet hvordan det ha vært en langvarig konflikt mellom 23-åringen og fornærmede, som altså kulminerte i at sistnevnte ble skutt to ganger ved T-banestasjonen på Brynseng.

Konflikten skal ha oppstått tilbake i 2016 i tilknytning i narkotikaomsetning. I ettertid har 23-åringen følt seg forfulgt av fornærmede og miljøet rundt ham, har han selv forklart.

Politiet henla anmeldelse

Det har også vært flere episoder de siste årene. I 2018 anmeldte tiltalte et innbrudd i familiehjemmet, men saken ble ikke etterforsket av politiet. Anmeldelsen kom til tross for at det internt i miljøet er en streng kodeks mot å involvere politiet i konflikter.

I 2019 lagde 23-åringen en raplåt som blant annet handler om fornærmede, som han lastet opp på YouTube. Året etter ble han knivstukket flere ganger i en episode han selv forbinder med konflikten med fornærmede og miljøet hans.

I mars i fjor ble tiltalte løslatt fra fengsel etter å ha sonet en dom i en annen sak. Han har forklart at han da gikk til anskaffelse av en pistol for å beskytte seg selv.

23-åringen har erkjent at han løsnet skuddene på Brynseng, men nekter straffskyld for anklagene om drapsforsøk.

– Han har ikke hatt fullbyrdelsesforsett. Han har hele tiden erkjent straffskyld for kroppsskade, men ikke drapsforsøk, har forsvarer Falkum tidligere uttalt.