Det kan Aleksander Thorne, spesialist i allmennmedisin i SiO Helse, slå fast. Han jobber som fastlege for Oslos studenter, og sitter nå på kontoret sitt på Blindern. Thorne kan fortelle om et kjempesprang i antallet unge som tester seg for klamydia hos SiO Helse den siste tiden.

– Fjoråret var jo veldig spesielt. Da gikk antallet som testet seg for klamydia en del ned, men siden sommeren har dette økt og i september har dobbelt så mange testet seg, sammenlignet med i fjor, forteller Thorne.

– Og det er bra. Vi er veldig glade for at studentene er flinke til å teste seg.

– Hvor kleint man synes det er, varierer fra person til person

SiO Helse er studentsamskipnadens helsetilbud. De har kontorer både på Blindern, BI og i sentrum. Her kan man komme på drop-in test for kjønnssykdommer – helt gratis. Da får man konsultasjon med en lege, og deretter tar man en enkel urinprøve. Og så får man svar i løpet av noen dager.

– Jeg opplever at de fleste har et ganske avslappet forhold til å komme hit. Det er nok mindre skam og tabu rundt kjønnssykdommer og sex nå enn før, og de som kommer hit tar smittesporing på alvor og ringer selv rundt for å si ifra til dem de kan ha smitta, sier Thorne og legger til:

– Men hvor kleint man synes det er, varierer jo selvsagt fra person til person.

Han kan fortelle at de har opplevd en stor økning i pågangen siden våren, og særlig den siste tiden. Forrige måned var antallet som testet seg for klamydia doblet sammenlignet både med vårmånedene og fjoråret.

– Det handler nok litt om tilgjengelighet, mange har nok vært redde for å belaste helsevesenet, eller for økt smitte på venterommet, så at det er lavere terskel for å komme hit virker nok inn. Samtidig har nok folk flere one-night stands, og bytter nok partnere oftere nå som barer, utesteder og andre møtepunkter har åpnet gradvis opp igjen.

Store kjønnsforskjeller

Selv om flere tester seg, er forekomsten av klamydia blant dem som kommer hit relativt stabil. Gjennomsnittlig er det rundt ni prosent av de som tester seg for klamydia hos SiO Helse som faktisk er smittet. Det er flere menn enn kvinner som får påvist klamydia, noe Thorne mener henger sammen med at det rett og slett er færre av dem som tester seg. 80 prosent av de som tester seg er jenter.

– Jenter er nok generelt litt flinkere enn gutter til å oppsøke helsehjelp, og mange jenter er nok reddere for konsekvensene av å gå med klamydia, sier Thorne.

Risikoen for infertilitet er adskillig høyere blant kvinner enn blant menn. Likevel bør man også være obs på konsekvensene av ikke å bli behandlet om de er smittet av klamydia. Også de som ikke oppdager symptomer.

– Det er en misoppfatning om at menn merker det hvis de er smitta av klamydia, at det vil gjøre vondt å tisse og lignende. Det stemmer ikke. Akkurat som kvinner, er det mange menn som er smitta uten å få symptomer, forteller Thorne.

Klamydia er den vanligste kjønnssykdommen i Norge, og det er særlig unge personer som blir smittet.

– Klamydia er vanligst blant unge, og derfor er vi veldig opptatt av at studentene skal teste seg. Jeg må si at jeg syns studentene er flinke, da. Selv om guttene kan bli enda litt flinkere til å teste seg.

Avslutningsvis har Thorne et par oppfordringer til unge (og gamle) som har tenkt til å følge Bent-Høies oppfordring om «å gå på one-night stands»:

– Det kjedelige rådet om å bruke kondom gjelder fortsatt, og hvis man ikke gjør det bør man teste seg for klamydia.

Saken fortsetter under bildet.

FHI: – Det har ikke vært forbud mot å ha kjæreste

Klamydia er den vanligste seksuelt overførbare sykdommen i Norge. De siste årene har vi sett en stigende trend. Mens 2019 var et rekordår for klamydia, så vi i 2020 for første gang en nedgang i seksuelt overførbare sykdommer i Norge. Folkehelsinistittet, som en gang i året utgir en rapport om situasjonen, peker på koronarestriksjoner, tilgang til testing og mindre legesøkning som grunner.

– Nedgangen i antall meldte tilfeller av seksuelt overførbare infeksjoner i fjor, må antas å være relatert til koronatiltakene med reiserestriksjoner, sosial distansering og nedstenging av uteliv, forteller seniorrådgiver Øivind Nilsen ved FHI.

Mens det var en betydelig nedgang i gonoretilfeller, var nedgangen i klamydia en del svakere, med knappe 11 prosent.

– Forekomsten av klamydia har økt jevnt og trutt de siste årene fram mot toppåret i 2019. Det er særlig vanlig blant dem mellom 20 og 24 år. Vi var spent om koronarestriksjonene ville påvirke dette, men nedgangen var ikke veldig stor. Det er nærliggende å tro at de unge nok har truffet hverandre uansett, sier Nilsen og legger til:

– Det har jo ikke vært noe forbud mot å ha kjæreste, heller. Det som ble sagt er at man ikke ble anbefalt å ha mange ulike partnere, og ha one night stands.

Nilsen tror det er litt tidlig å si noe sikkert om hvorvidt gjenåpningen av samfunnet vil påvirke forekomsten av klamydia, selv om det er nærliggende å tro at det vil føre til at flere tester seg.

– Det kan være flere grunner til at testtjenester opplever en pågang nå. Det kan også være uttrykk for at det har vært vanskeligere å oppsøke helsetjenester under nedstengingen, og hos SiO Helse har nok semesterstart vært en viktig faktor.

Liten økning

I Oslo finnes det flere muligheter for å teste seg for seksuelt overførbare infeksjoner. Både Sex og samfunn, helsestasjoner og Olafiaklinikken på Ullevål tilbyr gratis testing. Usha Hartgill, overlege ved Olafiaklinikken, kan fortelle at har opplevd en 50 prosent økning i antall konsultasjoner fra juni/juli på deres klinikk på Ullevål.

Maria Rosøk i Sex og samfunn peker på funnene fra FHIs rapport, om at nedgangen i smitte – og testtilfeller ikke er like stor som man kanskje kunne forventet i en pandemi.

– Behovet for sex og nærhet er til stede uansett situasjon i samfunnet. Vi har fremdeles en jevn strøm av pasienter, og en liten økning de siste to ukene, forteller Rosøk.