Det er gårdeieren som har ansvaret, opplyser Bymiljøetaten til Avisa Oslo.

Det kraftige snøfallet denne uken har medført at snø og is har samlet seg på takene på byens bygårder. Da er det fare for at det ramler ned.

– Det er viktig at gårdeier har gode rutiner og er tidlig ute med å sjekke om takene må ryddes etter snøfall. Snø og is skal fjernes på hele taket da ethvert ras er forbundet med en potensiell fare. Man eliminerer ikke faren ved bare å ta det som henger utover taket. Hvis ikke gårdeier er nøye med å overholde disse pliktene, kan det medføre store skader og, i aller verste fall, tap av liv, skriver pressevakt Monica T. Olsen i Bymiljøetaten til Avisa Oslo.

Det er politivedtektene som regulerer ansvaret.

«Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere eller lignende innretning som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet. Avvisere skal fjernes senest etter 7 dager med mindre eieren kan dokumentere lengre ventetid på rekvirert bistand til takrydding», heter det i vedtektene.