Idrett og trening:

Dette er stengt:

 • Treningssentre skal holdes stengt for alle aldersgrupper (se unntak under).
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende er stengt (se unntak under).

 • Baby- og barnesvømming der voksne må delta sammen med barna, kan ikke avholdes.

Dette er tillatt:

 • Skolesvømming for barn og unge under 20 år.
 • Svømmekurs og svømmetrening for barn og unge under 20 år der kun barn/ungdom deltar.

 • Bruk av svømmehaller og bad er tillatt når det gjelder rehabilitering, opptrening og behandling, individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

 • For barn og unge under 20 år er det tillatt med både organisert trening og egentrening (egenorganisert aktivitet) på utendørs idrettsanlegg.

 • For ungdom fra og med videregåendeskolealder skal organisert utendørstrening foregå i grupper på maks 10 personer, og alle må kunne holde en meters avstand til enhver tid.

 • Innendørs idrettsanlegg kan kun benyttes til organisert trening for barn og unge under 20 år.

 • Det er åpent for én til én trening for voksne utendørs med 1 meters avstand.

Anbefalinger:

 • Organiserte trenings- og fritidsaktiviteter utendørs for voksne over 20 år frarådes. Det anbefales heller ikke å bedrive egenorganisert trening i større grupper for denne aldersgruppen. Voksne kan bruke anleggene på egen hånd, så lenge de holder god avstand til andre på anlegget.
 • Alle aldersgrupper frarådes også å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende.

Barnehage, skole og undervisning

Gult nivå:

 • Barne- og ungdomsskoler er organisert på gult nivå i smitteverntiltak.
 • Gult nivå betyr blant annet god hygiene og forsterket renhold samt tiltak for å redusere direkte kontakt mellom elevene. Ingen skal møte på skolen eller Aktivitetsskolen (AKS) hvis de er syke.

Rødt nivå:

 • Det innføres rødt nivå i voksenopplæringa og i videregående skole fra mandag 1. mars. Ingen elever i videregående skole skal møte opp mandag eller tirsdag: Elevene skal ha digital undervisning eller undervisningsfri. Fra og med onsdag skal alle skoler drives i en kombinasjon mellom fysisk oppmøte og digital undervisning.

Andre tiltak:

 • Det er foreløpig ikke anbefalt å bruke munnbind på skolen. Det gjøres fortløpende vurderinger om dette.

Sosialt

Dette er forbudt:

 • Det er forbudt å gjennomføre private samlinger innendørs på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler (se unntak under)

Dette er tillatt:

 • Det er tillatt å ha private samlinger i private hjem innendørs og utendørs på inntil 10 personer, inkludert de som tilhører husstanden. Alle må holde god avstand og overholde smittevernet. Alle som ikke tilhører samme husstand, skal kunne holde minst 1 meters avstand til hverandre. Begrensningen gjelder uavhengig av alder. Selv om barn er sammen i barnehagen eller på barneskolen, gjelder det likevel at man ikke kan være flere enn 10.
 • Alle sykehjem og helsehus er fullvaksinerte og åpne for besøkende, men alle må følge besøksreglene.

Anbefalinger:

 • Alle bør begrense sosial fysisk kontakt i størst mulig grad: Byrådet i Oslo anbefaler folk om å unngå private sammenkomster og besøk i private hjem, med unntak av aleneboende og barn og ungdom i samme kohort.

Kultur- og fritidstilbud

Dette er stengt:

 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.

 • Gallerier og museer.

 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

Dette er åpent:

 • Fritidsklubbene er åpne for barn og ungdom til og med ungdomsskolealder, men med strenge smittevernkrav. For ungdom i videregående skole til 20 år, er det et maksantall på 20 ungdommer.
 • Bibliotek Deichman holder åpent med begrensninger på antall samtidig besøkende og hvor lenge du får oppholde seg i biblioteket.

 • Tros- og livssynshus kan holde åpent slik at man kan komme innom om man ønsker/trenger det, men ingen arrangementer er lov (se unntak under «arrangementer»).

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter, kan holde åpent for:

 • Barn og unge til og med ungdomsskolealder.

 • Utendørs egenorganisert aktivitet for voksne med god avstand.

 • Organisert trening for toppidrettsutøvere.

 • Profesjonelle aktører.

Arrangementer

Dette er forbudt:

 • Alle innendørs- og utendørsarrangementer er forbudt (se unntak under).

Dette er tillatt:

 • Begravelser eller bisettelser med maksimalt 50 deltakere.
 • Vielser uten publikum.
 • Dåp eller liknende ritualer uten publikum.
 • Kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer der profesjonelle aktører deltar, som gjennomføres uten publikum.

 • Digitale arrangementer, som gjennomføres uten publikum, og hvor det ikke er flere enn fem personer til stede samtidig (nødvendig produksjonspersonell kan regnes i tillegg).

 • I tillegg gjøres det unntak for private samlinger utendørs med inntil 10 deltakere.

For unntakene gjelder følgende:

 • Deltakere som ikke er i samme husstand skal kunne holde minst 1 meters avstand.
 • Når dette ikke er mulig, skal man bruke munnbind.
 • Det skal være en ansvarlig arrangør som sørger for at arrangementet gjennomføres i henhold til smittevernreglene.

Les også

I natt lå jeg å grubla litt på hva det var som traff sånn. Følelsene han satte i gang var ekte og noe mange har følt på, lenge

Servering og butikker

Dette er stengt:

 • Alle serveringssteder, med unntak for takeaway.
 • Alle butikker*, med noen unntak (se under).
 • Gallerier og kunstutsalg

*Butikker kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.

Dette er åpent:

 • Matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer
 • utsalgssteder for dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
 • apotek, bandasjister, optikere,
 • vinmonopol, bensinstasjoner,
 • salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
 • lager- og grossistdelen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende

Munnbindpåbud

Det er påbudt å gå med munnbind når det ikke kan holdes en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer. Dette gjelder følgende steder:

 • Kollektivtransport
 • Taxi
 • Butikker
 • Det er påbudt med munnbind, både for den som henter takeaway og for den som leverer ut, dersom ikke andre smitteverntiltak er iverksatt (for eksempel visir og pleksiglass).

 • Tros- og livssynshus.

Barn under 12 år og personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind, trenger ikke å bruke munnbind.

Barn under to år skal ikke bruke munnbind i det hele tatt.

Les også

Derfor stenger vi ned igjen

Påbud om hjemmekontor

 • I Oslo er det påbud om hjemmekontor så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgiver skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

 • Påbudet gjelder for arbeidsgivere med tilholdssted i Oslo kommune. Innbyggere i Oslo som har arbeidssted i andre kommuner, må følge denne kommunens regler.

Andre tiltak:

 • Smittevernet på skolene forsterkes. Blant annet tar man sikte på å innføre massetesting av elever med spyttprøver fra 8. mars og testing av alle lærere.

 • For å få kontroll med smitte på byggeplasser innfører Oslo kommune egne forskriftsfestede regler med klare regler for smittevern på byggeplasser. Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av smittevernregler på byggeplasser skal kunne straffes med fengsel i inntil 6 måneder. De nye reglene vil bli kombinert med en målrettet og forsterket testing på byggeplasser.