Oslo kommune vil bruke 2,3 millioner på å markere disse jubileene. Pengene vil gå til kunst- og kulturtiltak som bidrar til å feire jubileet, melder Kulturetaten i en pressemelding.

Direktør i kulturetaten, Stein Slyngstad, sier at det er mulig å søke om midler til å utvikle, produsere og planlegge prosjekter.

– Fristen for å søke er løpende, og vi oppfordrer det profesjonelle feltet til å søke på disse øremerkede midlene. Så gleder vi oss til at Oslo blir fylt med en bredde av ulike kunst og kulturuttrykk for byjubileet neste år, sier Slyngstad.

Flyttet byen

Neste år er det 400 år siden den store bybrannen som kom til å endre hele plasseringen av den tidligere så brannfarlige middelalderbyen, hvor de fleste husene var laget i tre.

Da kong Christian IV bestemte at byens sentrum skulle flyttes vestover, og at alle bygningene skulle oppføres i stein, var det et radikalt grep.

Samtidig skiftet hovedstaden navn og ble oppkalt etter kongen: Christiania.

Skiftet navn

Hovedstaden har hatt flere navn. I 1924 ble det bestemt at byen skiftet navn fra Christiania tilbake til Oslo, med effekt fra 1. januar 1925.

Det skjedde ikke uten protester.

Men også dette jubileet skal feires i 2024.

Det eksisterer flere forklaringer på hvorfor byen heter Oslo. Les mer om det her:

– Verdt å feire

Omar Samy Gamal, byråd for kultur, idrett og frivillighet, sier han gleder seg til feiringa av byen.

– Oslo er en fantastisk by med spennende historie. Det er verdt å feire! Vi har mange dyktige og engasjerte aktører i byen som jeg vet vil bidra til å lage aktivitet og liv, og spre kunnskap om Oslos historie.


Lokale markeringer i bydelene

Det er i tillegg satt av 1 million kroner til bydelene for lokale prosjekter. I løpet av våren 2023 kan bydelene søke om midler i samarbeid med frivillige organisasjoner og lokale aktører. Støtten skal gå til prosjekter, tiltak og arrangement for markering av byjubileet og prosjekter rettet mot barn og unge prioriteres.