Tall Avisa Oslo har innhentet, viser at disse bydelene totalt hadde oppunder 50 prosent av alle hovedstadens bekreftede smittetilfeller i årets fire første uker – til tross for at under en tredjedel av befolkningen bor i de samme fem bydelene.

Særlig bydelene Stovner og Søndre Nordstrand er hardt rammet. I de to bydelene har nær én prosent av befolkningen fått påvist smitte siden nyttår.

Det er nok ikke tilfeldig at det er disse bydelene som har høyest smittetrykk. Alle de fem bydelene har høy andel husholdninger med lav inntekt, og såkalt trangboddhet – altså at folk bor trangt. Dette pekte helsebyråd Robert Steen nylig på i et leserinnlegg i Avisa Oslo.

AO har spurt Steen om det kan bli aktuelt for Oslo å begynne med geografisk skjevfordeling av vaksiner innad i kommunen. Altså å prioritere områder med høyere smittetrykk i vaksinekøen. Det vil ikke være aktuelt så lenge man fortsatt jobber med å vaksinere sykehjemsbeboere.

– Sykehjemsbeboerne er der vi har hatt flest dødsfall. Det å få gjennom sykehjemmene først, og så de som er de aller, aller eldste, tror jeg har vært viktig.

Etter å ha vaksinert de mest sårbare i befolkningen, kan dette imidlertid være en mulighet.

– Så når man begynner å komme nedover på aldersgruppene, mener vi det er bedre å bruke vaksinen der hvor det er smitte enn der det ikke er smitte, sa han, og brukte Stovner – som altså topper smittestatistikken etter nyttår – som eksempel:

– Jeg tror at en 64 år gammel dame på Stovner, som bor i en blokkleilighet med syv mennesker i tre generasjoner, har mye større risiko for å bli smittet enn en 65 år gammel mann som bor på et gårdsbruk i en kommune i Norge.

– Så det kan bli aktuelt å skjevfordele også innad i Oslo?

– Det er noe vi også vil se på.

Ifølge de siste tilgjengelige tallene fra Folkehelseinstituttet har Oslo foreløpig gitt første dose av koronavaksinen til 16.594 innbyggere, mens 3082 innbyggere har fått dose nummer to.

Har ikke særskilte tiltak

Tallene fra uke fire viser imidlertid en nedgang i smittetilfeller fra uke tre til fire i tre av de fem bydelene. I Grorud og Alna har antallet smittede steget noe.

Byrådsleder Raymond Johansen snakket under en pressekonferanse mandag om muligheten for å innføre tiltak i enkeltbydeler.

– Vi har hele tiden hatt mulighet til å gjøre ekstraordinære tiltak i noen av bydelene, men samtidig ser vi at de bydelene som har høyest smittetrykk, er de mest utsatte. Trangboddhet er det ikke mye å gjøre med, sa byrådsleder Raymond Johansen tidligere denne måneden, på spørsmål om det er aktuelt å innføre særskilte smittetiltak for de bydelene med høyest smittetrykk.

– Passiv holdning

Leder i helse- og sosialutvalget i Oslo kommune, Aina Stenersen (Frp), har tidligere vært kritisk til kommunens arbeid i de mest utsatte bydelene, og mener det nå må settes inn ekstra innsats for å få ut informasjon til alle.

– Tallene som Avisa Oslo har fått tak i er veldig interessante og viktige. De bekrefter også det vi har sett over lengre tid – at smittetrykket er høyest i Søndre Nordstrand og Groruddalen. Dette må byrådet ta mer på alvor. Byrådslederen fortsetter å ha en litt passiv holdning. Det nytter ikke å peke på trangboddhet. Man må ut med mer og bedre koordinert informasjon i disse bydelene, sier hun.

Hun mener kommunen nå må tydeliggjøre hvilke tiltak som gjelder og hvilke muligheter husstander som er rammet av smitte har.

– Kommunen har lent seg mye på frivillige aktører, som for eksempel Bydelsmødrene som har gjort en kjempeinnsats, men de har også et eget ansvar for å nå frem med informasjon. Det gjelder både tiltak, men også informasjon om hvor man kan teste seg, at det er gratis og at kommunen kan ordne alternativt bosted for husstander som er rammet av smitte. Det tror jeg det er mange som ikke vet, legger hun til.

Større nedgang i Oslo

Nytt av uke fire er at Oslo har større nedgang i antall smittede enn i landet generelt. I hele Norge ble det i uke tre registrert 2213 nye smittetilfeller, mens det i uke fire ble registrert 1921. Dette tilsvarer en nedgang på drøyt 13 prosent.

For Oslo falt antallet nye tilfeller fra 676 i uke tre til 580 i uke fire, en nedgang på drøyt 14 prosent.

Dette var ikke tilfellet i uke tre, da antallet smittetilfeller gikk langt mer ned utenfor Oslo – til tross for knallharde koronatiltak.

Allerede før nye og forsterkede tiltak ble innført søndag den 24. januar, hadde skjenking vært forbudt i nesten to måneder. Oslo hadde også strengere besøksregler enn resten av landet og forbud for fritidsaktiviteter innendørs – også for barn.

Mandag 1. februar ble det lettet på noen av tiltakene, med virkning fra onsdag. Blant annet ble det justert ned til gult nivå i barneskoler og barnehager, og det ble åpnet for fritidsaktiviteter innendørs for barn og unge opp til ungdomsskolealder.

Det mener Stenersen er riktig vei å gå.

– Vi syntes det er positivt at man begynner å lette på tiltak, særlig inn mot barn og unge. Det er riktig steg å ta, men vi ønsker også åpning for unge over ungdomsskolealder. Den lange nedstengingen går hardt utover unges psykiske helse, sier hun.

Og legger til:

– Dette begynner å slite på veldig mange. Samtidig er det viktig for å ha smitten under kontroll, men man nødt til å se på lettelser for sårbare grupper.

AO har ikke lykkes med å få en kommentar fra Raymond Johansen til saken.

Les også

Å, hvilken lettelse med lettelser!