Tidligere har ikke denne ordningen vært gjeldende for alle elever i alle bydeler.

Det blir det endringer på nå, dersom byrådets nye forslag til budsjett blir vedtatt.

I forslaget heter det:

«Fra 2022 utvides ordningen med gratis deltidsplass i aktivitetsskolen fra 1. til 2. trinn på skolene i bydelene Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker, Østensjø og Nordstrand. Denne utvidelsen innebærer at om lag 3 000 flere elever får tilbud om gratis aktivitetsskole.

Fra 2023 utvides ordningen til 3. trinn på skolene i bydelene St. Hanshaugen, Frogner, Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker, Østensjø og Nordstrand. Fra2023 vil ytterligere 3 500 elever få tilbud om gratisaktivitetsskole.»

Dette betyr at over 20 000 elever i 2022, og 23 500 elever i 2023, få tilbud om gratis deltidsplass i AKS.

– Gratis aktivitetsskole for alle barn og gratis skolemat vil, sammen med vår satsing på lærere og andre ansatte i skolen, gi god læring for alle barn i Oslo, og er en massiv satsing for å redusere forskjellene i byen vår, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen i en pressemelding.


Dette koster det

Budsjettet for aktivitetsskolen er økt med 36 mill. i 2022, 97,4 mill. i 2024, 138,4 mill. i 2024 og 2025 til utvidelse av ordningen med gratis deltidsplass i AKS, kommer det fram av budsjettforslaget.

Samtidig vil bevilgninger til AKS bli økt med 2 mill. i 2022 og 4 mill. i 2023 for å videreføre og styrkesamarbeidet mellom Kulturskolen og AKS. Kap.

Aktivitetsskolen er redusert med 2 mill. fra 2023 da forsøk med samarbeid mellom idretten og AKS avsluttes.

Det er byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap som har det overordnede ansvaret for Osloskolen, som omfatter AKS, grunnskoleopplæring, videregående opplæring, spesialundervisning, fag- og yrkesopplæring, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), og Sommerskolen Oslo.