Nylig rykket Senterpartiet ut og kritiserte byrådet sitt forslag om å fjerne fossilbilene i Oslo sentrum. Ganske pussig egentlig, ettersom Oslo Senterparti tidligere har stemt for forslaget. Vi skulle ønske vi kunne fått Senterpartiet med på en fortsatt kamp for en skikkelig miljøpolitikk i Oslo men vi må sørgelig konstatere at Sp-leder Trygve Magnus Slagsvold Vedum har satt foten ned for lokallaget i hovedstaden.

Det er synd, fordi Oslos innbyggere fortjener bedre enn mer støy og luftforurensing.

Miljøpartiet de Grønne og byrådet i Oslo har et storstilt mål om at hovedstaden skal kutte 95 prosent av alle klimautslipp innen 2030. Dette vil gjøre oss til verdens første utslippsfrie by og er politikk i tråd med Parisavtalen. Når Oslo om ti år skal bli en nullutslippsby er det ikke plass til forurensende biler.

Det er derfor fornuftig å starte jobben med å fase ut bensin- og dieselbilene i utvalgte bydeler. Det foreslåtte startområdet for prosjektet er sentrum innenfor Ring 1, med deler av Grønland og Tøyen. I sentrum kommer kun 7 prosent av de besøkende med bil.

De aller fleste bruker beina, sykkelen og kollektiv for å komme seg fram. Det er klokt å starte mykt i dette området for deretter gradvis utvide, sånn at vi i 2030 er en fullgrønn by uten ødeleggende utslipp.

Elbilene får stadig bedre rekkevidde og blir mer og mer konkurransedyktige på pris. Når forbudet innføres i sentrum om et par år kan vi regne med at elbilene har blitt både billigere og med bedre utvalg – også av mer rimelige elektriske bruktbiler.

Allerede i dag er nær 23 prosent av bompasseringene i Oslo en elbil. Vi må fortsette omleggingen til elektriske kjøretøy i høyt tempo. Fossilbilene gir nemlig ikke bare klimautslipp, de skaper støy og luftforurensing som mange sliter med i byen vår. Men både elbiler og fossilbiler tar plass, bråker og genererer svevestøv.

Derfor har byrådet som mål å redusere biltrafikken i Oslo med en tredjedel innen 2030.

Stigende økonomisk ulikhet er en bekymring vi deler med mange. Men hvorfor må vi gjøre miljøpolitikken til den fremste fienden? Hvorfor skal vi føre kampen mot forskjeller akkurat ved bensinpumpene? Det finnes flere andre mer effektive og mer fornuftige virkemidler som kan brukes for å bekjempe ulikhet. Vi må omfordele gjennom skattesystemet, styrke velferdsstaten og reversere regjeringas usosiale kutt, snarere enn å nulle ut miljøpolitikken.

Den pågående natur- og klimakrisa er vår tids største utfordring. Heldigvis er mange enige i det. En undersøkelse fra Opinion viser at 47 prosent av befolkningen ønsker like kraftige tiltak mot klimakrisen, som de vi har hatt for å håndtere koronakrisen. 75 prosent sier at de mener klimaendringene er like eller mer alvorlig enn koronakrisen.

MDG og byrådet er gjenvalgt på å fronte en radikal miljøpolitikk. Det gir håp om at vi har flertallet av befolkningen med på en fortsatt offensiv grønn politikk. Tida er ikke inne for bensinpopulisme og angrep på landets mest radikale miljøpolitikk i Oslo. Vi må fortsette kampen for en grønnere by som også er hyggeligere å bo i, har renere luft og som har tryggere skoleveier. For å sikre velferden og en trygg framtid for våre barn og barnebarn må vi fortsette den kraftfulle miljøpolitikken for mennesker og miljø.