Parken som planlegges er et resultat av et stort engasjement fra lokalmiljøet i Nydalen, som mener det er for langt mellom grøntarealene i et område som i dag huser 10.000 innbyggere. I tillegg er det planlagt å bygge boliger til ytterligere 10.000 personer de neste årene.

For å finne ut hva Nydalen-folk ønsker seg, har kommunen og utbyggerne OBOS og Avantor, invitert snaut 500 personer som har sagt sin mening om den kommende parken.

LÉVA Urban Design har hatt ansvaret for å hente inn innspillene og ønskene, og har samlet disse i en rapport.

Rapporten anbefaler at hovedfokuset bør være å utvikle en grønn og frodig park, med stier som binder sammen eksisterende tilbud, og at parken bør deles inn i ulike soner. Parken bør ha en sone for ro og fordypelse, en sone for sosial aktivitet og kultur, og en sone for fysisk utfoldelse, trening og lek.

Innbyggerne er særlig opptatt av fire temaer:

1) Grønn lunge

Nydalen-folk vil at parken skal ha sammenhengende grønn natur, trær og biologisk mangfold. Naturen bør fremstå ubehandlet og oppleves som vill og naturlig. Stisystemene bør være i grus, for et mykere uttrykk og en mer beroligende og rekreativ opplevelse for turgåeren. Benker, lekeplasser eller andre møblementer bør være i naturmaterialer som gjenspeiler naturen. Innbyggerne ønsker seg både åpne og avgrensede soneinndelinger, som gir parken flere nivåer av aktivitet og fordypelse.

2) Fysisk aktivitet

Innbyggerne vil ha mulighet til lek, spill og trening for alle i parken. Aktiviteter som klatring, både i trær, klatrefjell og klatrevegg, utpekte seg som et sterkt ønske, samt zipline, basket, ballbinge, rutsjebane og husker.

3) Kultur

Pop-up markeder, konserter og andre kulturarrangementer vil innbyggerne ha. Noen har foreslår lysfest på høsten og vinteren, julemarked, 17. mai-aktiviteter og livemusikk.

4) Ro og fordypelse

Et område for alenetid og sansing er et ønske fra innbyggerne. Det kan være tilrettelagt for å trene yoga og meditasjon, og bør være skjermet fra støy og forurensing. Helst bør det være med vegetasjon, for å gi romfølelse og tilføre flere elementer til sanselig opplevelse, mener innbyggerne.

Tegner forslag

Parken planlegges i forbindelse med reguleringen av Sandakerveien 113–119 og Sandakerveien 121, som eies av Avantor og OBOS. Etter å ha mottatt innspillene fra innbyggerne, tegner både Oslo kommune og utbyggerne forslag til en ny park. Forslagene skal deretter ut til offentlig ettersyn til sommeren.

Aksjonsgruppen «Ja til Stor Park i Nydalen», som har jobbet hardt for parken, mener svarene på undersøkelsen viser at parken må bli stor.

– Det er veldig positivt at det er vist et stort engasjement for park i Nydalen, og at undersøkelsen har samlet behovene fra et bredt utvalg av respondenter. Vi er opptatt av at parken blir stor nok, minst 15 dekar, og mener det best egnede området er hele Sandakerveien 113-119, sier lederen av aksjonsgruppen Torger Kjeldstad.

Denne tomten eies av Avantor, som planlegger å bruke den til boliger og kontorer, i tillegg til park. Kjeldstad mener kommunen bør prøve å få en avtale med utbyggeren som gjør at hele tomten kan brukes til parken.