Kraftselskapet Hafslund Eco har aldri tjent så mye på kraftproduksjon som i fjor. Men også sjefene får godt betalt.

I fjor fikk konsernsjef Finn Bjørn Ruyter 4,93 millioner kroner i lønn, feriepenger og honorar. I tillegg kommer naturalytelser på 367 122 kroner. Det viser årsrapporten til selskapet, som ble offentliggjort i dag.

Nestemann på listen, konserndirektør for økonomi og finans Heidi Ulmo, hadde en lønn på 3,49 millioner kroner.

Droppet bonus

I 2020 hadde konsernsjefen nesten 5 millioner kroner i samlet godtgjørelse. De to neste på lista, konserndirektør for produksjon, og konserndirektøren for økonomi og finans, tjente rundt 3,2 millioner kroner hver.

Selskapets bonusordning innebærer at konsernledelsen kan få opptil 25 prosent av grunnlønn i bonus. Som følge av pandemien og endrede markedsutsikter valgte konsernledelsen i 2020 å si fra seg bonuser. Ifølge årsrapporten jobbet styret med å vurdere bonusstrukturen for selskapet fremover.

Også i fjor uteble bonusen for selskapets ledere.

– Fra og med 2021 ble bonusordningen for ledelsen fjernet, sier kommunikasjonssjef Per Storm-Mathisen til Avisa Oslo.

Rekordår

De høye kraftprisene førte til at Hafslund Eco i fjor kunne legge et historisk godt resultat. Driftsinntektene mer enn tredoblet seg til 10,8 milliarder kroner. Før skatt satt selskapet igjen med et overskudd på nesten 7,9 milliarder kroner.

Oslo kommune eier hundre prosent av Hafslund Eco. Selskapet eier og drifter vannkraftverk over store deler av landet, og er Norges nest største. Bare Statkraft er større.

Tidligere denne uken ble det kjent at Hafslund Eco kjøper 50 prosent av Fortum Oslo varme sammen med Infranode og Hitecvision. Etter transaksjonen vil Hafslund Eco eie 60 prosent av fjernvarmeaktøren.