Før sommeren var det usikkert om Fornebubanen i det hele tatt ville bli bygget. En dragkamp mellom Viken og Oslo, med byrådsleder Raymond Johansen og Arbeiderpartiet i spissen, endte med et endelig ja til bygging av den nye T-banelinja.

– Det blir mye aktivitet fremover, og full fart nå, sier byggeleder Eirik Hannestad til Avisa Oslo.

I svingen i Hoffsveien har man det siste drøye året sprengt en tverrslagstunnel – det vil si en adkomsttunnel ned til det som skal bli hovedtunnelen på Fornebubanen, hvor T-banen skal kjøre.

Denne uken blir man ferdig med sprengingen. Etter en periode med kompletterende arbeider, vil det rigges ned på byggetomta. Da blir det en roligere periode før man starter byggingen av nye Skøyen stasjon.

Kontrakten for tunnel og grunnarbeider mellom Vækerø og Skøyen, inkludert drivingen av Skøyen stasjon, sendes ut på anbud denne uka.

– Oppstart på den blir trolig våren 2023. Det blir et lite opphold, på om lag et halvt år, sier Hannestad.

Oppstart er også avhengig av den nye reguleringsplanen for Skøyen, som ikke har vært til behandling i bystyret ennå. Den har heller ikke vært uten kontroverser.

Stasjonen på Skøyen vil bli den dypeste på Fornebubanen, over 45 meter under bakkenivå. Det vil bli bygget to dype sjakter fra overflaten og ned til plattformene. Den ene fra dagens byggetomt, den andre fra Flisekompaniet litt lenger bort i Hoffsveien.

– På sporet nå

Det er nå full fres på hele traseen mellom Majorstua og Fornebu. Vækerø er den eneste delstrekningen hvor det ikke er startet opp arbeid. Stasjonene var også foreslått kuttet fra prosjektet, men er vedtatt bygget. Der starter man opp i løpet av 2023.

I oktober skal man bli ferdig med grunnarbeidet på Fornebu sør, hvor endestasjonen vil ligge. Der skal det etter hvert også bygges en base med verksted og parkeringsplasser for vognsettene.

Tunneldrivingen mellom Fornebu og Lysaker er godt i gang. Det skal være ferdig til sommeren 2023.

Arbeidet på Lysaker starter opp i disse dager.

De forberedende arbeidene på Madserud ved Frognerparken er straks ferdig.

– Vi er klare til å sette Fornebubanen i drift i 2029. Det tar litt lengre tid enn vi opprinnelig hadde planlagt for, men vi er på sporet nå, sier Line Fredriksen, kommunikasjonssjef for Fornebubanen, til Avisa Oslo.

Dette er Fornebubanen

Fornebubanen skal bli en 7,7 kilometer ny T-bane-strekning mellom Majorstuen og Fornebu. Det blir stasjoner på Skøyen, Vækerø, Lysaker, Fornebuporten, Flytårnet og Fornebu sør. I tillegg skal Majorstuen bygges om.

Hele linja blir i tunnel.

Sist prisanslag for banen er på 27,6 milliarder kroner.

– Vi i byrådet tror at banen vil stå seg over generasjoner. Vi har alle et ansvar for å sørge for at dette blir et viktig og riktig kollektivprosjekt for Oslo, sa byrådsleder Raymond Johansen da Fornebubanen ble vedtatt i bystyret.

Samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) dro også de lange linjene før ferien.

– Det kan føles vanskelig å tenke i et 100-årsperspektiv. Likevel er det vår plikt å gjøre det. De som kom før oss bygget T-banelinjene som gjør at Oslo ikke kveles av trafikk. Det ville ingen i dag ville vært foruten, sa hun.