Uttalelsen til Avisa Oslo kommer dagen etter regjeringen innførte flere koronatiltak i Oslo og nabokommunene. Påbud om munnbind, mer hjemmekontor og nei til private arrangementer med over 100 deltakere er likevel noe helt annet enn situasjonen i våres.

Da var butikker og uteliv stengt. Folk kunne ikke ha mer enn to besøkende, og selv fritidsaktiviteter for barn var sterkt innskrenket.

De forskjellige tiltaksnivåene ble innført til tross for at smittetallene i starten av april var langt lavere enn dagens. Eksempelvis ble det registrert 1.630 smittede i hele uke 13 (29. mars–4. april), mens 1.075 ble registrert den første dagen i desember alene.

– Mange flere er vaksinert, færre blir alvorlig syke og kapasiteten på sykehusene var langt mer presset i våres enn nå, understreker imidlertid byrådsleder Raymond Johansen overfor Avisa Oslo.


Advarer mot ensidig smittetall-fokus

Uttalelsen fra Johansen understøttes av innleggelsestall.

Oslo universitetssykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Ahus tar imot koronapasienter fra hovedstaden. Ifølge VGs statistikk var det flest innleggelser på de aktuelle sykehusene den 3. april i fjor.

Da var det 164 innlagte.

Torsdag 2. desember var tallet 86 – altså litt over halvparten av da korona-presset var som kraftigst.

– Dette er grunnen til at jeg advarer mot å se seg blind på smittetallene. Under hele pandemien har vi lagt vekt på tre faktorer når vi har vurdert tiltak: Antall smittede, vaksinasjonsgrad og innleggelser. Smittetallene er høyere, men langt flere er vaksinerte og antallet innlagte er færre enn på det meste, sier Johansen.

Venter på mer informasjon om omikron

FHI-direktør Camilla Stoltenberg la vekt på usikkerheten rundt den nye omikron-varianten som årsak til at helsemyndighetene anbefalte tiltak.

– Det ser ut til at den er mer smittsom, kanskje vesentlig mer smittsom. Det er usikkert hvorvidt den gir alvorlig sykdom og hvordan vaksinene virker, sa Stoltenberg i går.

Raymond Johansen har på sin side beskrevet omikron-virusets alvorsgrad som helt avgjørende for hvilke tiltak det blir nødvendig å innføre i Oslo framover. Om hvordan folk bør forholde seg til situasjonen slik den er nå, sier byrådslederen følgende:

– Byen er ikke nedstengt. Den skal ikke være nedstengt, og det er ingen grunn til å ikke bruke restauranter, gjennomføre julehandel eller ikke å gå på julebord. Men man skal være nøye på å følge smittevernreglene.

– Langt flere andre akuttinnleggelser

I arbeidet med denne saken har Avisa Oslo sjekket ut situasjonen ved de ulike Oslo-sykehusene.

Kommunikasjonsdirektør Tone Hærem opplyser at Lovisenberg Diakonale Sykehus måtte stanse all planlagt kirurgi og redusert poliklinikk for å doble korona-kapasiteten da pandemien var på sitt verste.

– Nå har vi ikke like mange innlagt med, informerer Hærem, og viser til ni innlagte – inkludert to på respirator.

Sykehuset har imidlertid langt flere andre akuttinnleggelser. Det har betydd overbelegg på medisinsk klinikk i en lang periode. Dette får konsekvenser.

Pasientene blir liggende lenger på akuttmottaket i påvente av koronatesting. De ansatte må bruke smittevernutstyr, logistikken går tregere. Arbeidssituasjonen er krevende for de ansatte, forsterket av stor arbeidsbelastning over lang tid, samt sykefravær både hos personalet og at personalet må være hjemme med syke barn og i karantene med syke barn, uttaler Hærem.

– Frykter ingen krise slik vi ser det nå

Oslo universitetssykehus rapporterer på sin side om 29 innlagte med korona per fredag. Til sammenligning hadde sykehuset 66 innlagte pasienter med diagnostisert med covid-19 på det meste.

– Hvordan er kapasiteten deres på sykehuset sammenlignet med hvordan ting var da det var på det verste?

– Vi har mye å gjøre og har redusert den planlagte driften noe for å tilpasse oss. Men vi frykter ingen krise slik vi ser det nå. Sykehuset forsøker å fordele belastningen så langt det lar seg gjøre samtidig som vi opprettholder høy kvalitet. Sykehuset har mer kapasitet om det blir nødvendig. Foreløpig er det et nedtrekk på 10 prosent på planlagt kirurgi. All annen aktivitet går som planlagt, svarer pressevakt Anders Bayer.

Ahus viser til sine hjemmesider. Der kommer det fredag fram at det totale antallet innlagte pasienter med korona er 31, derav 13 på intensiven og 7 som får respiratorbehandling. Da tredje bølge var på sitt kraftigste, hadde Ahus totalt 70 covid-19-pasienter.