Statens vegvesen svarer kontant «nei» på spørsmål om Oslo kommune har uavhengig myndighet til å sette ned fartsgrensen til 20 kilometer i timen, selv om det er en kommunal vei.

Årsaken forklarer de med at Vegdirektoratets fartsgrensekriterier skal legges til grunn for fastsetting av alle fartsgrenser, selv på kommunale veier. I fartsgrensekriteriene eksisterer ikke 20 km/t.

– Ikke behov for fartsgrensen

– Dersom man ønsker et lavere fartsnivå enn 30 km/t er det mulig å oppnå med fysisk utforming, som f.eks. gatetun, og vi har således ikke sett behov for å beskrive fartsgrense 20 km/t, svarer Odd Anders Magnussen ved myndighet og regelverksavdelingen i Statens vegvesen.

Bymiljøetaten mener imidlertid at det finnes en mulighet for å få 20-sone på Kampen, dersom politikerne skulle vedta det.

Foreslår pilotprosjekt

– 20 km/t er ikke en fartsgrense i Norge og kan derfor ikke skiltes med. Oslo kommune kan imidlertid søke Statens vegvesen om tillatelse til å gjennomføre en pilot hvor vi tester ut skilting med 20 km/t. Det vil være opp til Statens vegvesen å vurdere en slik søknad, svarer kommunikasjonsrådgiver Bård Eion Flaen i Bymiljøetaten.

Magnussen i Statens vegvesen svarer at de vil ta stilling til en slik søknad når den måtte komme. Han advarer for øvrig mot nedsatt fartsgrense i seg selv.

– Det å sette opp et fartsgrenseskilt alene gir erfaringsvis begrenset effekt, det er derfor som regel nødvendig med fysiske tiltak får å oppnå målet om redusert hastighet. Håndheving av så lave fartsnivå kan også være utfordrende å få til rent praktisk.

Statens vegvesen har ikke oversikt over hvor mange andre steder i Norge som kan ha fått godkjent et slikt prøveprosjekt.