I krysset Kirkeveien og Sognsveien i Ring 2 kryr det av trafikanter. Her er det både biler, buss, trikk, fotgjengere og syklister.

– Det er veldig mange som ferdes i trafikken i Oslo. Da er det utrolig viktig å bli sett, sier Erik Bo Berg, regionsleder i Trygg Trafikk Oslo.

Torsdag morgen sto han utenfor Ullevål sykehus sammen med politiet, Oslo kommune og NAF og delte ut reflekser og sykkellykter til forbipasserende.

Torsdag markeres Refleksdagen i Norge, og i Oslo har Trygg Trafikk slått seg sammen med kommunen og politiet i «Bli sett»-kampanjen.

– Nå er det høst, det blir mørkere, og da er det utrolig viktig at syklistene er synlige. Bruk refleks, sykkellykter – og gjerne ha synlige klær når du sykler i skumringen eller mørket, sier Berg og legger til:

– Syklister og fotgjengere er vanskelig å oppdage i mørket, og vi vet at det er lite bruk av refleks og sykkellykter blant syklister i sentrum. Nå vil vi sette søkelyset på at det ikke bare er lurt, men også lovpålagt å være synlig i trafikken.

Berg forteller at en bilist som kjører 50 km/t har knappe to sekunder til å reagere, hvis hen møter en fotgjenger uten refleks. Har fotgjengeren refleks, får bilisten ti sekunder. En rapport fra Transportøkonomisk institutt i 2016 viser at antall skadde og drepte syklister kan reduseres med ti prosent dersom alle sykler med lys.

– Refleks kan redde liv. Lys og refleks er den billigste livsforsikringen du kan ha, sier Berg.

Kan bli dyrt å sykle uten lys

Det er i hvert fall en billig livsforsikring, når man får det gratis som i dag. Hvis man ikke har det, kan det derimot bli dyrt. For syklister som ferdes i mørket uten lys, kan det vanke en bot på 1300 kroner.

Også politiet var med på dagens kampanje. Torsdag stoppet de syklister uten lys og informerte om at det er påbudt. Syklistene fikk ikke bot denne gangen, men ble gjort oppmerksom på påbudet – og fikk med seg en lykt.

– Når man sykler i mørket, så må man ha påmontert lys foran og bak. Det handler om trafikksikkerhet, sjansen for ulykker er mye mindre om man blir sett i mørket, forteller Vegard Skare fra politiet.

– Hva er «mørket»?

– Det er jo et definisjonsspørsmål. Når det er skumring, må ikke lyset være tent, men etter hvert som det blir mørkere må man være mer obs. Hvis du er usikker, bør du skru det på.

Hvis man bryter påbudet, kan man få en bot på 1300 kroner. Skare forteller at de kommer til å gjennomføre noen planlagte kontroller utover høsten. Erfaringsmessig blir det da skrevet ut noen bøter.

– Er Oslo-folk flinke til å følge påbudet?

– Ja, jevnt over er det mange som har lykt, men det skorter nok litt på kunnskapen om påbudet, så det er fint å være her og informere, sier Skare.

– Viktig at bilistene er varsomme

Byråd for miljø- og samferdselsbyråd i Oslo Sirin Stav (MDG) er glad for å se mange syklister i byen denne morgenen.

– Det er mange som sykler i Oslo nå, siden 2014 har mengden syklister økt med omtrent 70 prosent. I tillegg har koronaperioden fått mange til å begynne å sykle til jobb og skole. Det er bra at folk sykler, og byrådet vil gjerne at folk skal fortsette med det utover høsten. Men da er det viktig å være trygg i trafikken. Syklister må ha refleks og lys, sier Stav.

Rapporten fra 2016 viser at en tredjedel av syklister ikke bruker lys. Stav mener det skyldes manglende kunnskap om reglene, men legger til at det hun har sett i dag, later til at mange har blitt flinkere de siste årene. Og det er heller ikke bare syklistenes ansvar, mener hun:

– Men det er også viktig at bilistene er varsomme i mørket. Trygg trafikk er et felles ansvar, sier hun.

Mer informasjon om bruk av lys blant syklister

· Om lag 1 av 3 norske syklister sykler uten lys, ifølge en rapport fra Transportøkonomisk Institutt fra 2016. Oslo kommunes egne tellinger fra Torggata (høst 2019) viser at andelen syklister med lovlig lys ligger på 64 prosent om morgenen og 50 prosent om kvelden. Det er gjort nye tellinger på kveldstid i år. Disse tallene viser en liten økning til 55%.

· TØI estimerer i sin rapport fra 2016, at antall skadde og drepte syklister kan reduseres med 10 prosent dersom alle sykler med lys (9 prosent reduksjon i dagslys og 14 prosent reduksjon i mørke).

· Rapporten viser også at kunnskapen blant nordmenn om kravene om lovpålagt lys er mangelfulle. Dette er nok noe av årsaken til at relativt mange sykler uten lys.

Krav til lys og reflekser på sykkelen i mørket

· Sykkel skal ha rød refleks bak.

· På begge sider av pedalene skal det være hvit eller gul refleks. Ved bruk av sykkel utstyrt med klikkpedaler hvorpå det ikke kan monteres refleks, skal sykkelen ha refleks på pedalarmene. Refleksanordningene skal være av godkjent type.

· Sykkel, som brukes i mørket eller i usiktbart vær på alminnelig beferdet veg eller område, skal foran ha lykt som gir gult eller hvitt lys og/eller flerfunksjonslykt som kan gi blinkende eller fast hvitt lys.

· Bak skal sykkel ha lykt som gir rødt lys og/eller lykt som gir blinkende rødt lys.

· Lyktene skal være festet til sykkelen.

· Lyktene skal kunne sees tydelig i en avstand på 300 m. Lykter som gir blinkende lys, skal blinke med minst 120 blink per minutt.

Kilder: Oslo kommune