HA går fram til en av sjåførene som nettopp har valgt å fylle avgiftsfri diesel.

– Hei! Jeg ser at du velger å fylle avgiftsfri diesel på din privatbil. Du vet at det kan medføre en stor bot?

– Jeg vil ikke prate med deg nå, sier mannen bryskt.

Han avslutter tankingen umiddelbart og setter seg raskt i bilen før han kjører av gårde.

HA er til stede ved drivstoffsanlegget Folmer Fuel på Svinesundveien for å se hvor mange som velger den ulovlige varianten framfor å betale det som vanlig diesel koster. Det var overraskende mange.

I løpet av tiden HA observerte pumpene fra avstand valgte, etter hva vi kunne se, litt i underkant av halvparten av bilistene varianten som er ulovlig og som kan vise seg å være et dyrt valg.

Vi oppsøker flere som vi ser velger den ulovlige diesel-varianten. Ingen ønsker å uttale seg til lokalavisa.

Flere av de som velger avgiftsfri diesel har svenske registeringsskilt. Noen kommer fra Sverige og kjører tilbake etter å ha fylt tanken ulovlig.

De er ingen tvil om at de har reist ens ærend til bensinstasjonen like over grensen for å fylle billig diesel. Da velger de den aller billigste.

Kjøretøy som er ment for veitrafikk har ikke lov å bruke avgiftsfri diesel, men båter, anleggsmaskiner, motorredskap og andre kjøretøy som ikke er ment for veitrafikk kan benytte avgiftsfri diesel. Avgiftsfri diesel brukes mye innen jordbruk, og mest til traktorer, ifølge Wikipedia.

Fyller man den avgiftsfrie varianten på tanken, kan dette vise seg å blir et kostbart valg. Man risikerer nemlig en bot på 20.000 kroner.

I takt med økende drivstoffpriser blir nok fristelsen for å fylle tanken med avgiftsfri diesel for stor for mange. Avgiftsfri diesel har ikke samme avgiftsbelastningen som vanlig diesel, noe som gjør at den er flere kroner billigere per liter.

Tirsdag ettermiddag forrige uke var prisforskjellen mellom vanlig og avgiftsfri diesel på 2,30 per liter. Denne forskjellen kan variere fra dag til dag.

Mandag er forskjellen på vanlig diesel og avgiftsfri diesel 2,30. Dette tilsvarer rundt 90 til 120 kroner for en full tank.

Da HA kontrollerer hvilken diesel billisten har fylt på tanken, viser det seg at det er overraskende mange som var den ulovlige varianten.

Eier av Folmer Fuel, Jon Folmer, sier til HA at de ikke har merket noe oppgang i salget av avgiftsfri diesel i forhold til tidligere.

– Salget av avgiftsfri diesel har nesten gått ned, men vi har en stor kundegruppe, som entreprenører, båtfolk og bønder som trenger det og som fyller hos oss. Spesielt båtfolket er en stor kundegruppe hos oss, understreker han.

Folmer påpeker at de ved hans stasjon må velge produkt allerede ved betalingsterminalen. At det er noen som velger den avgiftsfrie, er helt opp til hver enkelt.

– Det er noen som velger å ikke betale for parkeringen, noen kjører over fartsgrensen eller uten setebeltet. Det har vi ingenting med. Det er et valg hver enkelt må ta selv, sier han.

Bilistens ansvar alene

Skatteetaten understreker at det på ingen måte er eier av bensinstasjonen sitt ansvar, men eieren og føreren av bilen som vil bli ilagt en reaksjon ved en eventuell kontroll. Avgiften rettes nemlig til eier av kjøretøyet, og bruker kan holdes solidarisk ansvarlig. I et normaltilfelle vil det ikke rettes sanksjoner mot eier av bensinstasjon.

Skulle man bli fersket flere ganger med avgiftsfri diesel på tanken, vil heller ikke dette han noen innvirkning på størrelsen på avgiften.

– Avgiften anses ikke som straff. Avgiftens størrelse er uavhengig av om det foreligger gjentakelse. Gjentakende tilfeller vil anses som selvstendige forhold, skriver Erlend Fossbakken, medierådgiver i Skatteetaten, i en mail til HA.

Fossbakken skriver videre at det er risikovurderingen og ressursprioriteringen som er avgjørende for hvor ofte de gjennomfører kontroller.

– Høye drivstoffpriser påvirker risikovurderingen. I tillegg til Skatteetaten, foretas kontrollene også av andre samarbeidende etater, som politiet, tollvesenet og Statens vegvesen.

– Vi har i Halden observert flere svenske biler som fyller avgiftsfri diesel for deretter å kjøre tilbake over grensen. Hvilke sanksjonsmuligheter har dere overfor svenske bilister?

– Regelverket om administrativ avgift oppstiller ikke skille mellom innlands- og utenlandsregistrert kjøretøy. Videre vil mineralolje og biodiesel også anses merket når den inneholder andre lands merkestoffer, skriver Fossbakken.

HA observerte også pumpene med avgiftsfri diesel på YX på Øberg, YX på Brødløs, Esso på Risum og Best Tistedal.

I perioden vi sto der var det ingen som fylte avgiftsfri diesel.

I tillegg til Folmer Fuel har blant annet også YX på Øberg, YX på Brødløs, Esso på Risum og Best Tistedal pumper med avgiftsfri diesel. HA har også undersøkt disse stasjonene, men i perioden vi observerte var det ingen personbiler som fylte noe annet enn vanlig diesel.

Regionssjef i YX for region Øst, Thomas Erik Sande, sier til HA at de velger å stole på folk.

– I teorien kan alle som tanker på en automatstasjon velge å fylle avgiftsfri diesel. Det er ikke noe hinder og jeg har ingen formening om hvor mange privatpersoner som fyller avgiftsfri uten lov.

– Det går på egen samvittighet, og jeg vil på det sterkeste oppfordre bilistene til å følge norske lover og regler, sier Sande til HA.

1,76 kroner per liter

Merket mineralolje og biodiesel er fritatt for veibruskavgift i henhold til tabellen nedenfor, men skal ilegges grunnavgift som for tiden er på 1,76 kroner per liter. For vanligst drivstoff som er svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel) vil forskjellen i særavgifter bli 3,52- 1,76 = 1,76 kroner per liter. I tillegg vil forskjellen inngå i grunnlaget for merverdiavgift.

Dette må du gjøre hvis du ved en feiltagelse har fylt avgiftsfri diesel på bilen.

  • Kontakt Skatteetaten umiddelbart.
  • Du kan enten ringe eller bruke kontaktskjemaet. Hvis du skal melde fra utenom åpningstidene på telefon, må du gjøre dette via kontaktskjemaet.

Skatteetaten trenger følgende informasjon:

  • Kjennemerke på kjøretøyet
  • Tidspunkt for feilfyllingen av avgiftsfri diesel
  • Antall liter av feilfylt avgiftsfri diesel

Den som melder feilfylling av avgiftsfri diesel vil motta et vedtak som må oppbevares i bilen. Ved kontroll etter 5 dager skal drivstofftanken ikke inneholde over 3 prosent merket (avgiftsfri) diesel.

Hva skjer hvis jeg ikke sier ifra?

Dersom du ikke melder feilfyllingen til Skatteetaten, og det blir oppdaget ved kontroll, må du betale en avgift. Avgiften er 20.000 kroner for personbiler. Dette gjelder også for andre kjøretøy med tillatt totalvekt under 3.500 kg. Tyngre motorvogner får høyere avgift.

Både eier og den som disponerer kjøretøyet er ansvarlig for betaling av avgiften, uavhengig av hvem som faktisk har fylt avgiftsfri diesel.

Sats for 2022

Bensin


Svovelfri bensin (under 10 ppm svovel)

4,95 kr per liter

Lavsvovlet bensin (under 50 ppm svovel)

4,99 kr per liter

Annen bensin

4,99 kr per liter

Bioetanol

2,02 kr per liter

Diesel (olje til framdrift av motorvogn)


Svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel)

3,52 kr per liter

Lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel)

3,58 kr per liter

Annen mineralolje

3,58 kr per liter

Biodiesel

3,09 per liter

Naturgass

2,76 kr per Sm3

LPG

5,05 kr per kg

Avgiften kommer i tillegg til CO2-avgift og svovelavgift på mineralske produkter.