Helt siden våren 2020 har antallet passasjerer på kollektivtrafikken ligget langt under normalen. For å hindre smittespredning ble folk bedt om å holde seg hjemme og kun reise kollektivt om man måtte.

Men det ble ikke kuttet i antall avganger, slik at det skulle være mulig å ha nok avstand til de andre reisende.

Etter sommeren har Ruter kunnet notere seg for 99, 104 og 99 prosent antall påstigende målt mot trafikken før korona. I forrige uke var andelen 93 prosent.

– Det er fritidsreisene som er tilbake. Det er først nå de neste ukene vi virkelig vil se hvordan reisemønsteret egentlig er. Da er skolen i gang og hverdagslivet tilbake, sier Ruters pressevakt Øystein Dahl Johansen til Avisa Oslo.

Ruter planlegger kollektivtrafikken og selger billetter i Oslo og Akershus. Selve kjøringen er det andre selskaper som blir betalt av Ruter for å gjøre.

Uka med 104 prosents dekning var uka med Øyafestivalen.


For sommeren som helhet var passasjerandelen vært på 92 prosent. Det er små forskjeller mellom transportmidlene.

– T-banen kom litt fortere tilbake etter gjenåpningen enn buss og trikk, men de har tatt igjen banen, sier Dahl Johansen.

Han kjenner ikke til geografiske forskjeller i antall reisende.

Helt siden gjenåpningen i fjor høst har antall passasjerer vært lavere enn før pandemien. Andelen har stort sett ligget på mellom 80 og 90 prosent.

Det har medført store diskusjoner om kompensasjon av tapte inntekter og undring over hva som vil bli det nye reisemønsteret for folk i Oslo og Akershus. Det som Ruter selv har kalt «den nye normalen».

– Det er først nå vi får en god pekepinn. Vi får et mer reelt bilde på hvordan ting faktisk ligger an. Om vi kan sette to streker under svaret, det er veldig usikkert, sier Dahl Johansen.