Gå til sidens hovedinnhold

Dette er vinneren av landskapsarkitekturpris - hylles for å nedprioritere biler

«Et tydelig brudd med en 70 år gammel tradisjon om å prioritere biler», skriver juryen og håper flere byer vil ta etter Oslo kommunes nye gatenormal.

Fredag ble den årlige Landskapsarkitekturprisen utdelt.

Av 23 innsendte forslag, kom hele fire av Oslo-prosjekter videre til prisens finalefinalister.

Prosjektet som til slutt stakk av med seieren var «NY GATENORMAL FOR OSLO» av COWI AS og Oslo kommune Bymiljøetaten

De andre Oslo-finalistene kan du lese mer om her:

Les også

Disse Oslo-prosjektene er nominert til årets Landskapsarkitekturpris

Hvordan gater bygges og utformes

Gatenormaler er det som legges til grunn ved bygging og utforming av alle kommunale gater i Oslo.

I Oslo kommune er det blitt utarbeidet en ny slik normal, fra den tidligere «Gate- og veiutforming for Oslo kommune» fra 2018. Det er dette arbeidet som nå mottar prisen.

Juryens begrunnelse lyder følgende:

«Rammene landskapsarkitektene jobber under, har i årtier vært definert av andre faggrupper og andres prioritering. Nå står vi midt i det grønne skiftet, og både med tanke på vegetasjon og i mer overført betydninger er landskapsarkitektenes grønne verdier aktualisert.

Gatenormalen er den første førende offentlige veilederen for byrom og gater som viser et tydelig brudd med en 70 år gammel tradisjon om å prioritere biler. Det gir en åpning for alle andre å gjøre det samme.»

– En revolusjon

Juryen har tidligere omtalt prosjektets grønne miljøfokus som framtidsrettet:

– Oslos nye gatenormal er en revolusjon, skrev de blant annet i sin begrunnelse for å ta prosjektet videre til de siste finalefinalistene.

– I gatenormalen har COWI og Bymiljøetaten gått inn i et meget komplisert tverrfaglig felt, skrev de og fortsatte:

– Landskapsarkitekter, biologer, vann- og avløpsingeniører, trafikk- og veiingeniører og arealplanleggere har frigjort seg helt fra gammelt tankesett og skapt en helt ny måte å tenke gaterom på, hvor gode helhetlige løsninger settes foran de enkeltes fag spesifikke hensyn.

Vil ta noen år

Prosjektet som vinner ble ferdigstilt i 2020.

Prosjektansvarlig bak er Yuri Sangueza og de ansvarlige landskapsarkitektene Askild H. Nilsen, Margit Vinjerui Christenson og Kathrine Omnia Strøm.

– Siden gatenormalen nylig er tatt i bruk, og det gjerne tar noen år fra detaljprosjektering til ferdig anlegg finnes det antakelig ingen anlegg i Oslo ennå som er ferdig bygd basert på ny normal. Men det finnes en del eksempler på at disse type løsningene er gjennomført likevel, skriver Kathrine Omnia Strøm i en e-post.

Ifølge landskapsarkitekten vil alle gater som har mye grønt og god tilrettelegging for gående og syklende allerede ha elementer fra den nye gatenormalen.

– For eksempel Finnmarksgata, ring 2 forbi Ullevål sykehus, Bogstadveien, Gyldenløves gate der den har trær i midten, John Collets alle. Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen er også et godt eksempel, skriver hun.

Fire hus kan bli revet til fordel for ny boligblokk – snart skal det avgjøres

Vil bygge ved Carl Berner: Her kan det komme 400 nye boliger, flerbrukshall og torg

Inngår kjempeavtale med Obos om hovedkontor og leiligheter på Ulven

Reagerer på boligplaner: – Stor desperasjon

Kommentarer til denne saken