– Smittesituasjonen for barn og unge i Oslo er mye høyere og mer alvorlig nå enn den har vært på noe tidspunkt i pandemien. Det er derfor helt nødvendig at vi setter inn kraftige tiltak som samtidig bidrar til å holde barnehager og skoler åpne, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, byråd for oppvekst og kunnskap i en pressemelding fra Oslo kommune mandag kveld.

– Fra torsdag innføres det gult nivå for barnehager og grunn- og ungdomsskoler og rødt nivå for videregående som regjeringen annonserte. Oslo fortsetter også massetestingen av elever fra 1–10 trinn og for ansatte i barnehagene, legger skolebyråden til.

– Kritisk bemanningssituasjon

Regjeringen innførte mandag kveld strengere tiltak for å få kontroll på smitten i hele Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre sa at de ville skjerme barn og unge så godt som mulig, og at det derfor har bedt kommunene prioritere ansatte i skoler og barnehager for en tredje vaksinedose.

Leder for utdanningsforbundet i Oslo, Therese Thyness Fagerhaug, uttrykte mandag at de er svært bekymret for situasjonen på skoler og i barnehagene.

– Dette er veldig utfordrende for skolene. Ressursene er knappe og det er mye sykefravær. Jeg vil nok tro at en del skoler kan slite med å gjennomføre dette, sa hun etter kveldens pressekonferanse.

Nå anerkjenner skolebyråden at situasjonen er kritisk.

– Det er en kritisk bemanningssituasjon i flere barnehager og skoler. De skjerpede tiltakene på gult og rødt nivå kan gjøre det enda mer krevende å drive et smittevernfaglig forsvarlig tilbud. Økt karantene vil også kunne bidra til at foresatte må forberede seg på et redusert tilbud og mer digital undervisning frem mot jul. Jeg er veldig glad for at regjeringen vil prioritere tester til de ansatte også i skolen, og at de ber oss prioritere ansatte i skoler og barnehager for tredje vaksinedose, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.

Gult og rødt nivå

For Oslo betyr dette at den neste skoleuken ser slik ut:

  • Tirsdag 14. desember vil barnehagene og skolene gi et tilbud på grønt nivå. For de aller fleste betyr det et åpent tilbud ut fra vanlige tider.
  • Onsdag 15. desember: Skolene kan ha digital hjemmeskole hvis de trenger tid til å forberede overgang til gult nivå. Barn i sårbare livssituasjoner og barn med foreldre i samfunnskritiske yrker vil likevel få et tilbud. Elever og foresatte vil få beskjed om hva som vil gjelde lokalt fra skolen.
  • Torsdag 16. desember: Barnehager og grunnskoler driftes på gult nivå. Videregående på rødt nivå. Skoler og barnehager informerer sine foresatte og elever om organisering og åpningstid.

Stenger ikke skolene tidligere

Utdanningsforbundet har foreslått to dager tidligere juleferie, men det vil ikke kommunen gå med på.

Siste skoledag vil fortsatt være 21. desember for skolene i Oslo.

– Det kom ikke anbefaling fra regjeringen eller helsemyndighetene om å forlenge ferien for skolene og barnehagene, skriver kommunen.

Oslo kommune har allerede innført massetesting av alle elever fra 1.–10. trinn. Dette er et viktig bidrag for å oppdage smitte tidlig og hindre smittespredning. For de yngste elevene vil massetestingen komme i gang i løpet av de nærmeste dagene, opplyser kommunen i pressemeldingen.

– Jeg er stolt over den jobben alle ansatte gjør hver dag og hvilken kombinasjon av kreativitet, stå-på-vilje og praktisk sans jeg vet de tar i bruk for å gi barn og unge et best mulig tilbud, sier Holmås Eidsvoll.

– Vi vet at de nye tiltakene vil skape utfordringer for barnehagene, skolene og de mange foresatte.

Dette betyr gult og rødt nivå for elevene:

  • For barnehagene: barna deles inn i grupper (kohorter) og disse holdes mest mulig adskilt. Ulike lekeområder ute. Ansatte må også holde avstand og begrense fysiske møter.
  • For grunnskolene: Klassen regnes som en kohort. Blanding av elever på tvers av kohorter begrenses så langt det er mulig. Ulike lekeområder ute. Ansatte må også holde avstand og begrense fysisk møter.
  • For ungdomstrinnet: Klassen regnes som en kohort. Blanding av elever på tvers av kohorter begrenses så langt det er mulig. Elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse.
  • For videregående nivå rødt nivå bety et elevene deles i mindre grupper og skolene vurdere behovet for delvis digital undervisning.