Regjeringen vil forlenge den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet, men legger begrensninger på utbytte, opplyser finansministeren.

Kravet til fall i omsetning blir lempet på fra 40 til 30 prosent i perioden november-desember. Samtidig vil støttebeløpet per bedrift bli redusert fra 20 til 15 millioner kroner for tomånedersperioden.

Det blir også begrensninger for utbytte, presiserte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) tirsdag.

– Vi forventer at eiere og ledere opptrer ansvarlig. Regjeringen er klar på at koronastøtten skal gå til å holde folk i arbeid, ikke til utbytte for eierne. Virksomheter som går med overskudd i 2021, vil bli pålagt å betale tilbake støtte som de mottar for november og desember, sier næringsministeren.

Detaljene i kompensasjonsordningen, også etter nyttår, vil bli endelig utformet sammen med en ny lønnsstøtteordning, slik at samlet innretning og kompensasjonsnivå blir helhetlig og tilpasset situasjonen.

Setter av 600 millioner til idrett og frivillighet

Regjeringen er innstilt på å bruke 600 millioner kroner for å kompensere inntektsbortfall i idretten og frivilligheten som følge av nye koronarestriksjoner.

Det opplyser Kulturdepartementet tirsdag.

Mandag presenterte regjeringen nye og tøffe tiltak for å begrense smittespredningen og få kontroll på pandemien i tiden som kommer. Disse rammer også idretten.

Som følge av dette kommer nå forbedrede støtteordninger på banen fra norske myndigheter.

– For å få kontroll på smittesituasjonen må vi ha enda strengere tiltak. Det rammer kulturen, idretten og frivilligheten hardt. Vi har hele tiden sagt at vi trenger bedre ordninger, og nå leverer vi: Vi forbedrer kompensasjonsordningen, styrker eksisterende virkemiddelapparat og gjeninnfører stimuleringsordningen, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Det settes av totalt 1,7 milliarder til kulturfeltet. 600 millioner kroner går til en tilskuddsordning for publikumsarrangementer av nasjonal verdi i idrettssektoren og midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren.

– Vi gjør samtidig noen endringer, og for idretten og frivilligheten vil det ikke lenger være noen forskjell i om arrangementet blir avlyst eller nedskalert. Dekningsgraden vil være den samme, sier kultur- og likestillingsministeren.

Det innebærer at arrangører vil få dekket 70 prosent av et eventuelt inntektsbortfall også ved avlyste arrangementer og aktiviteter. Her har dekningsgraden den siste tiden vært 50 prosent.

Dekningsgraden er allerede 70 prosent for aktiviteter og arrangementer som er helt eller delvis gjennomført. Enda en ny smittekord

Kan bli nedjustert

Den justerte innretningen på ordningen som ble fremlagt tirsdag gis tilbakevirkende kraft til 8. desember.

Regjeringen opplyser videre at dekningsgraden kan bli nedjustert til 50 prosent for avlyste arrangementer dersom smittesituasjonen tilsier det.

Støtteordningene som gjelder idretten og frivilligheten forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

– Dette er ordninger som vil bety mye for alle de som står i en tung situasjon. Nok en gang må arrangører, kunstnere, lag og ildsjeler avlyse, flytte forestillinger og skuffe publikum. Selv om dette er vanskelig, skal kulturen, idretten og frivilligheten være trygge på at regjeringen sørger for gode og treffsikre økonomiske ordninger så lenge denne krisa varer, sier kulturminister Trettebergstuen. Skulle gå tur, men måtte rekke «en siste pils»: – Nå får vi begynne å gå tur igjen

Disse reglene forlenges

De midlertidige reglene for dagpenger og kompensasjonsordningen for selvstendige og frilansere forlenges ut februar neste år, opplyser regjeringen.

Ordningene var planlagt å fases ut ved utgangen av januar. Men en usikker smittesituasjon og nye smitteverntiltak som ble varslet tirsdag kveld, gjør det nødvendig å forlenge dem, varsler regjeringen.

– Dette har to formål: Sikre folk som ikke kan jobbe på grunn av smitteverntiltakene, slik at de har en inntekt det går an å leve av – og sikre mer sosial rettferdighet, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap)

Følgende koronaordninger skulle gjelde ut januar, men forlenges nå ut februar:

 • Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere
 • Rett til dagpenger til ledige og permitterte, uavhengig av hvor lenge de har mottatt ytelsen
 • Perioden for AAP-mottakere som er avklart for arbeid
 • Forhøyet dagpengesats på 80 prosent kompensasjon for den delen av dagpengene som er under 3 ganger grunnbeløpet
 • Særreglene med dagpenger for lærlinger
 • En ledig kan jobbe opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller, mot normalt 50 prosent

Over en milliard til kulturbransjen

Regjeringen gjeninnfører stimuleringsordningen for kulturbransjen og endrer kompensasjonsordningen fra å dekke uunngåelige utgifter til å dekke tapt omsetning.

– Vi gir kultur, indrett og frivillighet bedre og mer treffsikre ordninger som treffer flere, sa kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) på pressekonferansen der regjeringen la fram nye, økonomiske tiltak tirsdag morgen.

Til sammen setter regjeringen av 1,1 milliarder kroner for å kompensere kulturbransjen, som rammes hardt av nye og strengere koronatiltak.

De fordeles slik:

 • 400 millioner kroner til kompensasjonsordningen for kulturarrangementer fram til sommeren 2022.
 • 300 millioner kroner til stimuleringsordningen for kulturlivet første kvartal 2022.
 • 300 millioner kroner til fordeling gjennom eksisterende virkemiddelapparat, som for eksempel Kulturfondet og Fond for lyd og bilde.
 • 100 millioner kroner til musikk- og scenekunstinstitusjoner og museer som ikke fanges av andre støtteordninger for første kvartal 2022.
 • Kompensasjonsordningen endres slik at både arrangører og underleverandører kan søke kompensasjon på bakgrunn av tapt omsetning fra kulturarrangementer, beregnet etter tidligere års gjennomsnittsomsetning fra årene 2017–2019. Kompensasjonsgraden settes til 70 prosent og gjelder fra 1. november.