Mandag skrev Avisa Oslo om Valle Hovin videregående skole, som kun kommer til å gi elevene standpunktkarakterer og halvårsvurderinger, ikke på prøver underveis i skoleåret.

Det fikk elevene vite første skoledag.

– Dette er et eksperiment som elevene ikke har råd til. Vi vet at karakterer skaper motivasjon for skolearbeidet, samtidig som det er en viktig faktor for at elevene skal vite hvordan de ligger an og hvordan de kan bli bedre. Den kunnskapen er vanskelig å få dersom man ikke får karakterer underveis, sier bystyrerepresentant Mehmet Kaan Inan (H) til Avisa Oslo.

Han reagerer sterkt på at elevene ikke fikk vite dette før de allerede var i gang med skoleåret.

– Dersom en skole velger ikke å ha det, mener jeg elevene fortjener å vite det før man søker seg til denne skolen. Dette er ikke bare noe skolen kan velge å innføre. Poenget er at selv om skolen har bestemt seg for å innføre dette her, så ligger ansvaret hos byrådet som aksepterer dette, sier han.

Og legger til:

– Dersom SV og Ap ønsker å innføre dette her, så må vi ha en bredere og mer åpen debatt, i stedet for at de snikinnfører dette, som de jo gjør ved å tillate at dette skjer, sier Inan.

Les også

Raymond vurderte exit. Nå frykter Oslo Ap «stygg, åpen konflikt» og kamp mellom vennenettverk

– Må ta bekymringen på alvor

Inan mener at poenget med karakterer er at elevene skal være forberedt på videre utdanning, og at dette ikke blir oppfylt dersom man ikke får karakterer også underveis i semesteret.

– Rektoren på Valle Hovin sier til Avisa Oslo at elevene likevel skal få tilbakemeldinger og vurderinger underveis, selv om de ikke får tallkarakterer. Hvorfor er det så viktig med karakterer på hver prøve?

– Det første jeg tenker på er hvorfor er man så redd for tallkarakterer? Er det elever, rektor, skolene eller Inga Marte Thorkildsen (skolebyråd i Oslo, journ.anm.)? Elevene har lyst på tallkarakterer og man gjør dem en bjørnetjeneste ved å unnlate å gi dem det. Vi blir målt og stilt krav til gjennom hele livet, og jeg forstår ønsket om å skåne barn og unge fra skuffelser og nederlag så lenge som mulig. Problemet er at da risikerer man også å frata dem gleder og seire, sier Inan.

– Samtidig er det flere elever som har fortalt om prøve- og karakterpress. Hva tenker du om det?

– Det er en bekymring vi må ta på alvor. Jeg sier ikke man må ha tallkarakter hver uke, men elevene må få vite hvordan de ligger an underveis så de vet hvordan de kan bli bedre. Vi er nødt til å ta ansvar for egne liv, og det er noe vi må venne oss til når vi er langt oppi tenårene. Om byens politiske ledelse ikke tror elevene har godt av tallkarakterer, er jeg bekymret for hvordan det faktisk skal gå med elevene i fremtiden.

– Dette er en snikinnføring av SV og Ap sin skole. Det er en skole som ikke stiller krav ved at de skal fjerne fraværsgrensen, som ikke skal ha karakterer, som skal ha mindre læring og mer lek og fysisk aktivitet. Det er oppskriften på å gjøre om videregående skole til barnehager, sier Inan frustrert.

Støtter praksisen

På spørsmål stilt fra Inan i august, svarte skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) at det ikke er noe pågående prøveprosjekt i Utdannignsetaten hvor man ikke skal ha karakterer underveis i semesteret, men at «det ikke (er) uvanlig at det er fag ved noen skoler som kun gir tallkarakter i januar og juni, og at de undervis får vurdering i form av tilbakemeldinger med råd om videre arbeid».

– Disse tilbakemeldingene gis ofte i form av vurderingssamtaler, for på den måten å få eleven mer fokusert på potensial for videre læring og mer involvert i sin egen læringsprosess. Dette er en praksis jeg støtter, skriver Thorkildsen i sitt svar.

Rektor på Valle Hovin videregående, Trine Øiseth, sa mandag til Avisa Oslo at skolen har hatt et ønske om å utvikle en ny vurderingskultur, med fokus på dyp og varig læring. Som følge av dette har de tonet ned karakterbruken og lagt vekt på tilbakemeldinger.

– Målet er at elevene skal lære mest mulig og dermed også ende opp med best mulig resultater til slutt. Det er også i tråd med Forskrift til Opplæringsloven, sa Øiseth.