Gå til sidens hovedinnhold

Dette er mistillitsforslaget: Anklager Sundelin for løgn – slik svarer han

Partikollegene er ikke nådige i mistillitsforslaget mot Høyres gruppeleder Øystein Sundelin.

Fredag formiddag sprakk nyheten i Avisa Oslo om at sterke krefter i Høyres bystyregruppe i Oslo ønsker å vrake gruppeleder Øystein Sundelin.

Hovedpersonen selv omtaler utviklingen som overraskende. I mistillitsforslaget som ble sendt ut til gruppemedlemmene klokken 10.30, skriver forslagsstillerne at flere «uheldige hendelser» har ført til at tilliten til Sundelin er brutt.

– Jeg vil begynne med å si at dette ikke er noe hyggelig. Jeg stiller meg likevel bak fordi vi gjentatte ganger har opplevd at vår gruppeleder holder informasjon tilbake, eller lar være å fortelle hele sannheten når det skal tas beslutninger og voteres. Det skaper en situasjon der vi har manglende tillit internt i gruppa, men også overfor andre partier, uttalte Anne Haabeth Rygg, nestleder i Høyres bystyregruppe, til Avisa Oslo fredag formiddag.

Støtte fra 20 av 33

Ifølge Rygg har forslaget støtte fra minst 20 av bystyregruppens 33 stemmeberettigede representanter. Hun står selv som forslagsstiller sammen med Pia Farstad von Hall, Ola Kvisgaard og Eirik Lae Solberg, tidligere byrådslederkandidat for Oslo Høyre.

Det har foreløpig ikke lyktes for Avisa Oslo å få en kommentar fra Solberg, men til VG sier han følgende:

– Det er en ulykkelig situasjon som jeg virkelig hadde ønsket at vi kunne slippe, men jeg har etter hvert innsett at vi er nødt til å handle. Et flertall av medlemmene og varamedlemmene har kommet til at vi må bytte ut gruppelederen i vår bystyregruppe.

Les også

Fremmer mistillitsforslag mot egen gruppeleder: – Dette kommer overraskende

I mistillitsforslaget, som Avisa Oslo har fått tilgang til, er det referert til flere, konkrete episoder der forslagsstillerne mener at Sundelin har brutt tilliten til gruppen:

 1. Gruppeleder sendte ut en e-post søndag 13. desember 2020, og innstilte overfor gruppestyret på å ansette sin nære venn som rådgiver i bystyregruppen i gruppestyrets møte dagen etter, 14. desember. Dette skjedde uten noen forutgående prosess og uten at gruppestyret hadde drøftet at det skulle foretas en ansettelse nå. Til bystyregruppens nestleder begrunnet han innstillingen med at ansettelsen vil hindre vår ordførerkandidat vil ønske å komme tilbake i et heltidsverv for bystyregruppen fordi disse to har en svært dårlig samarbeidsrelasjon fra tidligere.

 2. Da tidligere fraksjonsleder for kultur og utdanning varslet at hun ønsket å fratre vervet og en ny fraksjonsleder skulle på velges, foreslo gruppeleder først at godtgjørelsen til ny fraksjonsleder skulle begrenses til 18% av det andre heltidspolitikere i bystyregruppen mottar. (3.11.20) Han foreslo videre at vedkommende ikke skulle opparbeide seg pensjon og at gruppeleder selv skulle ta pressearbeidet på området. Alle i gruppestyret var enige om hvem som var den beste kandidaten, men da det ikke ble full tilslutning til denne lave godtgjørelsen, sa gruppeleder plutselig at han har sett for seg en annen kandidat.

 3. Gruppeleder løy om at han ut fra epostutvekslingen med denne personen følte seg temmelig sikker på at hun ønsket stillingen hvis den ble avlønnet tilsvarende heltid. Dette stemte ikke, da hun hadde vært tydelig på at hun ikke ønsket å bli fraksjonsleder. Han sendte til slutt fram en innstilling til gruppen om valg av fraksjonsleder (23.11.20) , uten å informere om at vervet skulle godtgjøres tilsvarende 40% stilling, og de andre innlagte begrensningene, i strid med det som var forholdet for den avtroppende fraksjonslederen.

 4. Gruppeleder løy til Venstres gruppeleder under konstitueringen i 2019, og sa at partiene skulle forhandle videre om fordelingen av heltidsvervene i bystyret. Kort etter denne samtalen ble fordelingen av heltidsverv på borgerlig side endelig besluttet i Høyres bystyregruppe uten at Venstres gruppeleder ble varslet om dette. Dette har skapt svært dårlige samarbeidsrelasjoner.

 5. Da våre representanter skulle fordeles i Forliksrådet (september 2020) , og det ble stilt spørsmål om oppnevningen, løy han om at årsaken til fordelingen var en diskusjon om kjønnsfordeling. Dette stemte ikke, og ble avdekket med en telefon til Aps gruppeleder fra den som spurte.

 6. Gruppeleder innkaller som utvalgsleder byutviklingsutvalget til befaringer, men har på flere befaringer uteblitt. Han har ved flere anledninger bedt andre i fraksjonen stille opp for ham på urimelig kort varsel.

«Svært lei» seg for situasjonen

Sundelin har svart punktvis på anklagene i en e-post som ble sendt ut til Høyres bystyregruppe kort tid etter at mistillitsforslaget ble kjent:

 1. Det er korrekt at jeg sendte ut e-post med forslag til ansettelse til gruppestyret søndag 13.desember. Det var basert på e-post til gruppestyret 23.11 og 30.11 om hvilke behov de ulike fraksjonene og heltidsombudene har og hva vi trenger. De fleste av gruppestyrets medlemmer svarte ut hvilke funksjoner/behov/støtte vi hadde behov for, og på bakgrunn av det skisserte jeg opp en stilling jeg mener vi har behov for. Etter et møte i gruppestyret ble vi dog enig om å utlyse stillingen, og det ble deretter gjort. Denne uken har Anne, Jeanette og jeg hatt intervjuer med kandidater og vi skulle hatt annengangsintervjuer i dag og på mandag. De er for ordens skyld nå kansellert i påvente av denne voteringen.

 2. Da vi i høst skulle bytte fraksjonsleder i Kultur- og utdanning mente jeg at vi kunne gå tilbake til Forhandlingsutvalgets utgangspunkt fra oktober 2019 i påvente av valget i 2021 og med tanke på at vi kanskje ikke får full effekt slik samfunnet nå fungerer med hjemmekontor. Dette var den tilsvarende løsningen som Silje hadde etter konstitueringen i fjor. Gruppestyret endte med et forslag om 40% stilling, som gruppen deretter slo fast at skulle være 100%. For å balansere en lavere brøk enn hundre prosent la jeg til at jeg som gruppeleder i større grad skulle ta de store debattene på utdanningsfeltet. Dette tilbudet ble akseptert av Mehmet som fikk rollen, selv om jeg har forståelse for at han ønsket full stilling, og dette ble endret av gruppen.

 3. Ved vurderingen av kandidater til fraksjonsledervervet var hele gruppestyret enig om hvem vi ønsket, men jeg understreket av vi ikke må passere noen som er naturlig å spørre først. Da vi byttet heltidsombud sist, da Saida gikk ut, var det et flere som ble spurt, men som av ulike grunner ikke ble kandidat. En av kandidatene problematiserte at jeg mente stillingen var begrenset til tiden Saida var statssekretær, fordi hun ønsket å komme tilbake etter å ha levert i den jobben. Siden gruppestyret var enige om hvem vi ønsket som kandidat mente jeg det ikke var grunn til å spørre andre kandidater om de ville ha rollen. Og det sa jeg også til gruppestyret. Og jeg sa også at jeg ikke hadde spurt flere enn Mehmet som vi innstilte.

 4. Når sant skal sies fikk jeg ingen mulighet til å diskutere med Venstre mellom konstitueringen i 2019 og da Oslo Høyre sendte ut pressemelding som ble sendt på NRK Radio. Denne forhandlingen, og evt lovnader til Venstre, ble på dette tidspunktet gjort av tidligere gruppeleder. Det var forhandlingsutvalget som innstilte til gruppen og det var tidligere gruppeleder som holdt i diskusjonen med de andre borgerlige partiene. Rett fra vårt konstituerende møte drog jeg til et intervju hos NRK. Jeg hadde håpet jeg fikk tid til å snakke med Venstre, som ønsket vervet som leder i Byutviklingsutvalget, men dette hadde tross alt forhandlingsutvalget og gruppen bestemt, jeg hadde ikke noe forhandlingsrom med Venstre på det tidspunktet.

 5. I sammensetningen av Forliksrådet var kjønnsfordeling en grunn, ikke hovedgrunnen, men jeg valgte å ikke redegjøre for hele prosessen og alle vurderingene som ble lagt. Jeg var snarere ganske fornøyd med at Høyre hadde fått bedre uttelling enn det så ut som i første runde, men enigheten med rød blokk om fremgangsmåten i valget sikret Høyre 1 dommer ekstra.

 6. Ja, dagene i politikken endrer seg raskt. Noen befaringer har jeg måtte velge bort, og heller dratt ut til på egen hånd. At jeg da spør, men absolutt ikke krever, andre i fraksjonene ser jeg på som helt naturlig og noe jeg håper alle andre gjør også hvis de plutselig blir forhindret fra oppdrag.

Overfor Avisa Oslo utdyper han kritikken for ansettelsen av en venn som rådgiver i bystyregruppen.

– Det stemmer at jeg var urolig for ansettelsen fordi det hadde vært et anstrengt arbeidsforhold mellom personer i Oslo Høyre tidligere, men det var noe jeg håper kunne bli lagt bak oss og håndtert profesjonelt av alle, sier Sundelin.

I e-posten til gruppemedlemmene avslutter han med å skrive at han er «svært lei» seg situasjonen i Oslo Høyre:

«Mitt hode har fra konstitueringen i 2019 vært på én ting: Å vinne kommunevalget i 2023. Alt annet er egentlig sekundært».

Kommentarer til denne saken