Partiets nye byråd for miljø og samferdsel i Oslo har til nå vært MDGs gruppeleder i bystyret. Hun har også vært leder for bystyrets samferdsels- og miljøutvalg siden 2019, og er dermed en av MDGs politikere med erfaring innen feltet som Lan Marie Berg nå forlater.

Stav er født i 1988, er oppvokst i Oslo og bor nå på Torshov.

Hun som anses som et stort talent innad i partiet og har blitt framhevet som en politiker med stor kunnskap om Oslo-politikken, og som har også har markert seg innen mat-, dyrevelferd- og byutviklingspolitikk.

– Jeg er sikker på at hun vil gjøre en solid jobb og fortsette å gjøre Oslo til en mer menneskevennlig by som kutter utslipp, gjør luften renere og tar vare på naturen. Hun kjenner bystyret godt og er svært kompetent til å fylle rollen, svarer MDGs nestleder Arild Hermstad i en SMS til Avisa Oslo.


Stav har studert by- og regionplanlegging ved Norges miljø- og biotekniske universitet.

Hun har også noen av de samme kvalitetene som Berg – i og med at hun regnes som god på å profilere MDGs kjernesaker og er en politiker som ikke gir etter i debatter.

– Mine hjertesaker

– Min inngang til politikken er å sørge for en mer rettferdig omfordeling av plassene i byen så barna kan leke i gatene igjen, puste frisk luft og bade i en ren fjord. Kutte klimagassutslipp, sørge for grønne lokalsamfunn som gir mer livskvalitet og bedre folkehelse. Og sikre global bærekraft. Det er mine hjertesaker, sier Sirin Stav til Avisa Oslo etter å ha blitt presentert som ny miljø- og samferdselsbyråd på torsdag.

Hun trekker selv fram at hun har store sko å fylle etter Lan Marie Berg.

Når Stav trer inn i som byråd, må MDG finne en ny gruppeleder til rollen hun har hatt.

– Hva skjer med gruppelederposisjonen som du har hatt?

– Det gjenstår å se. Nå skal jeg lede en prosess hvor vi skal ha grundig runde med sonderinger der om hvem som bør ta over den posten. Det vil nok ikke landes før neste uke, svarer Stav.

– God dialog

Gruppelederen i det største opposisjonspartiet, Høyre, opplever å ha en god dialog med Stav i de digitale møtene de har hatt.

– Det har vært en veldig spesiell periode siden jeg kom inn og ble gruppeleder. Det har vært mye digitalt, så jeg har ikke hatt så mye kontakt med henne som jeg normalt ville hatt. Jeg opplever henne som en engasjert politiker som er tydelig og har hatt god dialog med henne de gangen jeg har hatt med henne å gjøre, svarer Anne Haabeth Rygg.

Samtidig påpeker hun at saken med mistillitsforslag og kabinettsspørsmål oppleves problematisk. Hun understreker viktigheten av at den nye byråden tar bystyret på alvor.

– Det er viktig for enhver byråd å ha et ryddig forhold til bystyret. Jeg mener at det er problematisk at både byrådslederen og andre politikere ikke tar flertall i bystyret på alvor når det gjelder mistillitssaken. Når det gjelder informasjon i viktige saker, tenker jeg at Sirin Stav tar med seg de gjerningene som byråd. Og jeg håper at hun vil være villig til å snakke med oss om gode forslag innen klima og miljø og transportområdet, uavhengig om vi sitter i byråd eller ikke.

Hun melder at de har varslet ordføreren og tatt opp i forretningsutvalget hva de mener at informasjonsplikten innebærer og hvordan den skal forstås.

– Det er tross alt bystyret som er det øverste organet i Oslo, og det er vi som avgjør om det er godt nok eller ikke, avslutter hun.