Men kommunene bes gjøre lokale vurderinger av hvilke tiltaksnivå som settes.

Torsdag holdt regjeringen pressekonferanse. Mye spenning var knyttet til hva de nye tiltakene ville bli for skoler og barnehager.

– Vi kan slippe opp noe, men vi kan ikke slippe opp helt, sa statsminister Jonas Gahr Støre innledningsvis.

Kunnskapsminister Tonje Brenna sier at de nå vet mer om omikronvarianten, flere er vaksinerte og vi har tilgang til langt flere tester enn før jul.

– Tiltakene har dessuten hatt den ønskede effekten. Situasjonen er ulik rundt om i landet. Derfor går vi nå tilbake til nasjonale anbefalinger om tiltaksnivå i skoler og barnehager, og legger opp til at kommunene må gjøre lokale vurderinger av tiltaksnivå, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Regjeringen opphever kravet om gult nivå i barnehager og barne- og ungdomsskoler, men anbefaler gult nivå der smittesituasjonen lokalt tilsier det.

– På videregående skoler opphever vi rødt nivå og anbefaler grønt [nivå]. Også her må kommune gjøre en lokal vudering, sa Støre på pressekonferansen.

Videre sa Støre at de vil legge til rette for økt aktivitet for barn, unge og voksne innen idrett og kultur. Studenter vil også blant annet igjen få mulighet til fysisk undervising.

(Se fullstednig liste over de nye tiltakene for barnehage, skole, idrett og utdanning lenger ned i saken)

Regjeringen endrer også karantenereglene, som blant annet innebærer at karantene på fritiden for ansatte i barnehager og skoler faller bort. Dette kan du lese mer om her.

Skolebyråden: – Legger opp til å følge regjeringens anbefalinger

Byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvol (SV) sier til AO at de nå skal sette seg ned og se på helheten i det regjeringen har lagt frem.

– Men vi legger i utgangspunktet opp til å følge regjeringens anbefalinger om gult nivå i grunnskole og barnehage, og grønt nivå på videregående og i voksenopplæringen. Det er en riktig beslutning at kommunene selv får ansvar for å vurdere tiltakene, det ansvaret er vi forberedt på, sier Holmås Eidsvoll.

Fakta om risikoen for smitte i barnehager og skoler

 • Barn blir sjelden alvorlig syke av covid 19. I løpet av hele pandemien er 200 barn innlagt på sykehus med covid 19. I én normalsesong blir cirka 500 barn innlagt for influensa.
 • Omikron gir redusert risiko for sykehusinnleggelse
 • Vaksinerte i yrkesaktiv alder blir sjelden alvorlig syke. Risiko for sykehusinnleggelse er svært lav for vaksinerte under 65 år
 • Det er ikke vesentlig høyere smitterisiko for ansatte i barnehager og skoler enn for resten av befolkningen. Når det gjelder smitte fra barn til lærer/ansatt, er det cirka 0,3 prosent av nærkontakter som smittes. Dette har vært konstant gjennom pandemien.
 • Vaksineringsgraden er høy, 2 av 3 over 45 år i befolkningen har fått sin tredje oppfriskningsdose, som vil bidra til økt beskyttelse
 • 40 prosent av ansatte i barnehager og skoler har nå fått oppfriskningsdosen. I løpet av denne uken vil 65 prosent av fullvaksinerte ha fått oppfriskningsdose eller tilbud om den.
 • Nesten 9 av 10 av elever i videregående har fått vaksinedose nummer 2.

Kilde: Regjeringen.no

DETTE ER DE NYE TILTAKENE:

Gjelder fra midnatt natt til fredag 14. januar. Endringene knyttet til barnehager, skoler og SFO gjelder fra midnatt natt til lørdag 15. januar. Tiltakene skal vurderes på nytt i starten av februar.

Barnehager, skoler og SFO

 • Ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på gult i barnehager, barne- og ungdomsskoler og SFO.
 • Ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på rødt i videregående skoler

 • Fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Nasjonal anbefaling om gult nivå i barnehager og barne- og ungdomsskoler der smittesituasjonen lokalt tilsier det, men kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen.

 • Nasjonal anbefaling om grønt nivå i videregående skoler og i voksenopplæring, men kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen.

 • Jevnlig testing i skoler og barnehager skal i større grad benyttes i områder med høyt smittetrykk.

 • Kommunene bes om å følge utviklingen i smittesituasjonen og justere tiltaksnivået i tråd med utviklingen. Barnehager og skoler må ha beredskap for rask overgang til strengere tiltaksnivå.

Organisert idretts og fritidsaktiviteter

 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig.
 • Barn og unge under 20 år:
 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normaltAnbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohortAktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig
 • Voksne over 20 år:
 • Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstandVoksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendigToppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak.

Høyere utdanning

 • Fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Høyskoler, universiteter og fagskoler anbefales å tilrettelegge for mer fysisk undervisning.

 • Forbehold om at generelle smittevernråd følges: lufting, avstand og være hjemme ved symptomer.

 • Forutsatt at det er tilstrekkelig tilgang til tester, anbefales det å legge til rette for jevnlig testing av studenter. Tester bør utdeles til studenter og det bør være enkel tilgang til tester på campus.

 • Mindre grupper/oppgaveløsning/seminarer i klasserom bør begrenses til maks 30 personer med 1 meters avstand. Avstandsanbefalingen kan fravikes der det er nødvendig for gjennomføringen av undervisningen.

 • For undervisning i større auditorium gjelder antallsbegrensningen for offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser, og kravene i smittevernfaglig forsvarlig drift..