De siste to ukene har det vært færre på jobb på noen av teststasjonene i Oslo. Den 1. oktober ble nemlig 10 ansatte kalt tilbake til bydelene. De har hjulpet på testsentrene under pandemien.

– Da ansatte kom til testriggen fra bydelene var det fra stillinger og roller som ble vurdert som mindre kritiske relativt til den nye stillingen i testriggen. For eksempel ble ingen som jobbet i oppvekst flyttet på av hensyn til barn og unges ve og vel under pandemien, sier direktør i Helseetaten, Hilde Hamre.

160 midlertidig ansatte fortsetter

180 midlertidige ansatte har fått tilbud om å jobbe på teststasjonene ut 2021. 20 har takket nei.

– I hovedsak er Oslo kommune pålagt å ha en stående testkapasitet på 1 prosent av befolkningen per uke og beredskap for å skalere opp til 5 prosent i løpet av 5 dager. Oslo kommune er i gang med planlegging av hvordan det skal rigges for videre håndtering av test sett i lys av smitteutvikling, vaksinegrad og nasjonale føringer, sier Hamre.

De siste 14 dagene har 1568 innbyggere i Oslo blitt smittet av korona. Kommunen beholder derfor kapasiteten på Adamstuen, Mortensrud og Nedre Rommen, og Bryn som testlokasjon.

– I tillegg har vi fortsatt mobile teststasjoner i bybildet, opplyser Hamre.