Hvis Høyre vinner valget i Oslo til høsten, garanterer partiet å bruke «betydelig mer penger» på eldreomsorg enn dagens byråd gjør, ifølge ordførerkandidat.

– Dere skal bruke betydelig mer?

– Betydelig mer, lyder svaret fra Oslo Høyres ordførerkandidat.

Avisa Oslo snakker med ordførerkandidaten samme helg som Oslo Høyre hadde sitt årsmøtet. Der vedtok fylkeslaget en resolusjon med 14 punkter om hvordan partiet vil utvikle Oslos eldreomsorg.

Høyre-vedtaket inkluderer blant annet løfter om å:

  • Bygge nye sykehjem og helsehus i henhold til demografiutviklingen.
  • Etablere tilstrekkelig med helsestasjoner for eldre med et variert lavterskeltilbud.

  • Sikre et variert mattilbud av høy kvalitet.

  • Undersøke muligheten for heldøgn bemanning for offentlige og private omsorgsboliger.

Tirsdag skal Oslo Høyre legge frem partiets nye politikk om helsehus på pressekonferanse.

Lover storsatsing

Ingen av punktene inneholder konkrete tall. Men når Avisa Oslo utfordrer Lindboe på om et Høyre-byråd vil bruke mer penger på eldreomsorgen enn dagens rødgrønne, svarer hun bekreftende.

– Hvor skal dere hente pengene fra?

– For det første må vi slutte å sløse. Oslo er den av de store kommunene som driftes minst effektivt. Selv i Trondheim som har vært Ap-styrt i 20 år får kommunen mer igjen for pengene. For 10 kroner Oslo bruker på eldreomsorg, går to kroner til byråkrati og dårlige løsninger, sier hun, og viser til en effektivitetsanalyse publisert av regjeringen i fjor.

– Et løft av eldreomsorgen må selvsagt finansieres over det ordinære budsjettet, men mye kan også spare ved å vri på tilbudet. Forsterkede omsorgsboliger kan for eksempel bidra til å begrense behovet for dyrere sykehjemsplasser, sier Lindboe, før hun tilføyer::

– Vi skal også kutte i smalere ordninger og prioritere dem som trenger det mest. Vi driver ikke med 250 millioner kroner til gratis skolemat, og vil at husholdninger med over to millioner kroner i inntekt skal betale for AKS selv. Også skal vi ikke minst kutte stort i byråkrati.

– Ap har avlyst 250 millioner kroner til gratis skolemat. Har dere noen andre eksempler på hvor dere vil hente penger fra?

Det som er riktig er at Ap ikke vil gi gratis skolemat til de yngste elevene, men opprettholde dagens kostbare ordning for ungdomsskolen og videregående. De planlegger å bruke over 140 millioner kroner i året på at de eldste elevene skal slippe å ta med seg mat hjemmefra. Det har kommunen strengt tatt ikke råd til i en tid hvor elever som trenger ekstra oppfølging ikke får det. Det er masse dette byrådet bruker penger på som strengt tatt ikke er nødvendig, og det kan være stort og smått. Fra forsøk med sekstimersdag og kurs i hønsehold, til å drifte et eget kommunalt IT-selskap som utvikler produkter vi like godt kunne kjøpt på Clas Ohlson.

– «Kutte stort i byråkrati» – i hvilke etater og hvilke stillinger må forberede seg? Hvor mange ansatte, hvor mange millioner?

– Oslo kommune har over 51.000 ansatte og et driftsbudsjett på 71 milliarder kroner. Det er nesten 20 milliarder mer enn i 2016. Under dages byråd har administrasjonen og byråkratiet est ut, og det har aldri jobbet flere kommunikasjonsrådgivere i kommunen enn det gjør nå, og aldri vært flere direktører i Utdanningsetaten. For å gi to konkrete eksempler på hvor vi mener det må være mulig å drifte rimeligere.

Vil ha flere sykehjemsplasser

– Dere vil ha tilstrekkelig med helsestasjoner for eldre. Hva er «tilstrekkelig»?

– Det må gjøres en behovsvurdering. Det viktige her er å styrke tjenestene, slik at flere kan bo hjemme og samtidig få forsvarlig oppfølging, sier Lindboe, som mener at grepet kan begrense behovet for nye sykehjem.

Satsing på ny teknologi kan også bidra til dette, mener Oslo Høyres ordførerkandidat., som tidligere var barneombud. Her peker Lindboe eksempelvis på fallsensorer, og andre nyvinninger som kan gjøre hverdagen tryggere.

Samtidig er hun tydelig på at teknologien ikke kan erstatte menneskelig tilstedeværelse.

Lindboe er tydelig på at flere sykehjemsplasser trengs. Fram mot 2060 vil antallet over 70 år eller eldre nesten dobles. Lindboe sier at Høyre ønsker å øke takten på bygging av nye sykehjem.

– Byrådet er skikkelig på etterskudd her. Det har vært en midlertidig dypp i behov for sykehjemsplasser, men vi kommer snart til å trenge flere. På Brennpunkt møtte vi Lilly som sto i kø til en omsorgsbolig som ennå ikke var bygget. Sånn kan vi ikke ha det, sier Lindboe.

Vil åpne opp for private

– Hvordan vil dere få opp takten?

– I motsetning til dagens byråd ønsker vi å ta alle gode krefter i bruk. Å åpne opp for private aktører er ikke et mål i seg selv, men vi ønsker bedre kapasitet og best mulig kvalitet, svarer Lindboe.

Per nå er Oppsalhjemmet det siste kommersielle sykehjemmet i Oslo. 1. mai overtas imidlertid driften av kommunen etter vedtak fra byrådet tilbake i 2021.

Når Lindboe erklærer at Høyre igjen vil åpne døra for private aktører, lover hun samtidig strenge krav for å sikre at konkurranseutsetting ikke vil gå utover arbeidsforhold.

På grunn av gamle lokaler og en forventet nedgang i behov for sykehjemsplasser de kommende årene, har Sykehjemsetaten avviklet både Ammerudhjemmet og Romsås sykehjem.

– Er det aktuelt å gjenåpne disse nedlagte sykehjemmene i nye lokaler?

– Hva som bør skje med de to sykehjemmene har vi ikke konkret gått inn på. Det viktigste er at tilbudet er bra, og står der når eldre og pleietrengende trenger det.

– Tull og tøys

Foran valget 2023 er Høyre i utfordrerposisjon til Ap om å være byrådsbærende parti.

Da byrådsleder Raymond Johansen holdt tale på Aps årsmøte lørdag, slo han alarm om at et borgerlig alternativ ville svekke offentlige tjenester. Han anklaget også Høyre for å legge opp til «en todeling basert på betalingsevne».

– Dette er tull og tøys. Se bare på private og offentlige barnehager. De koster akkurat det samme for brukerne, akkurat som ved sykehjemmene som driftes av private aktører for kommunen kommenterer Anne Lindboe når Avisa Oslo viser til Johansens advarsel.

– Om noe bidrar byrådet til et skille, da manglende kommunal finansiering gjør at noen har råd til å bruke private tjenester, mens andre ikke har det, mener Lindboe.

Byrådslederen trakk også fram mangelen på utdannet fagpersonell i sin tale.

Når Avisa Oslo spør hvordan Oslo Høyre har tenkt å gjøre noe med dette problemet, sier Lindboe at en større satsing på eldreomsorgen kan bidra til å holde folk i jobb og gjøre yrket mer attraktivt. Hun viser noe lavere sykefravær ved private barnehager enn offentlige, og tror en privatisering kan gi lignende resultater i eldreomsorgen.

– Det er regjeringens ansvar å sørge for at det utdannes nok fagpersonell, og der sitter Johansens partikamerater sentralt. I kommunen er vi nødt til samarbeide tett med ulike aktører, som OsloMet, for å sikre at det utdannes flere med den viktige kompetansen vi kommer til å trenge i eldreomsorgen framover, sier Anne Lindboe til Avisa Oslo.