Mens tallene for hele landet viser at det er serveringsbransjen og taxisjåfører som har høyest smitteforekomst, viser tallene for hovedstaden at barnehageassistentene troner aller høyest på listen over smitteutsatte yrkesgrupper, melder Utdanningsnytt.

Ifølge Folkehelseinstituttets oppdaterte tall for koronasmitte i ulike yrkesgrupper, har mer enn 25 barnehageassistenter i Oslo per 1.000 fra 1. januar til 12. mars 2021 fått påvist koronavirus.

– Tallene som nå også inkluderer smittede i perioden fra januar til 12. mars 2021, indikerer fortsatt høyere smitteforekomst for barnehagelærere, grunnskolelærere og assistenter i barnehage og skolefritidsordning (SFO). Dette gjelder særlig for ansatte i Oslo, forklarer forsker Kjetil Telle ved FHI i en pressemelding.

Studien sier imidlertid ingenting om hvor de ansatte er smittet, og den kan derfor ikke slå fast om den høyere smitten skyldes kontakt med barnehagebarn, kunder eller elever.

FHI opplyser at når store deler av samfunnet er nedstengt, har de som møter fysisk på jobb trolig flere kontaktpunkter, mens risikoen for smitte i resten av samfunnet faller.