Klokken 20 holder statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) pressekonferanse der de vil presentere regjeringens nye, skjerpede koronatiltak.

Helsedirektør Bjørn Guldvog og Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet (FHI) er også til stede, opplyser Statsministerens kontor (SMK).

Før pressekonferansen er det nå kjent at Helsedirektoratet har kommet med flere anbefalinger i sine faglige råd til regjeringen om nye koronatiltak:

  • Full skjenkestopp i hele landet, etter at det i forrige uke ble innført skjenkestopp ved midnatt. Helsedirektoratet peker på at tiltaket vil innebære økonomisk tap for næringslivet og kultursektoren.
  • Endringer i reglene for karantene: Samme regler, uavhengig av hvilken koronavariant man er smittet med.
  • Stengte treningssentre og svømmehaller, med unntak for individuell trening.
  • Undervisning i mindre grupper og mer digital undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler.
  • Å ta i bruk den såkalte trafikklysmodellen for å holde skolene åpne.
  • Å avlyse eller utsette alle innendørs arrangementer med flere enn 20 personer.
  • Antallsbegrensninger i butikker og på kjøpesentre.

– Nå er det alvor

Regjeringen vil følge anbefalingen om skjenkestopp, opplyser Støre på pressekonferansen mandag kveld.

– Jeg vil begynne med å si det på denne måten. Nå er det alvor, sier Støre.

– Det er ikke mange dager siden vi innførte nye smitteverntiltak, men siden har smitten i Norge økt betraktelig, fortsetter statsministeren.

Han viser til at slik omikronsmitten sprer seg i dag, vil det trolig være den dominerende koronavarianten i Norge i løpet av få uker.

– Det er liten tvil: Den nye varianten endrer spillereglene. Derfor er vi nødt til å handle raskt. Tiltakene vi innførte i forrige uke vil etter alt å dømme ha effekt. Poenget er at de må forsterkes, sier Støre.

Dialog om kompensasjon

Budskapet fra statsministeren er at vi alle må møte færre mennesker. Det medfører imidlertid ingen ytterligere begrensninger på hvor mange som kan samles i private hjem. Det betyr at man kan samles inntil ti mennesker, og 20 ved én anledning i julen.

Alle tiltakene vil i første omgang vare i fire uker, til midten av januar. De trer i kraft fra natt til onsdag.

– Dette er blytungt, særlig for alle som jobber i uteliv og kulturliv, sier Støre.

– Vi er i løpende dialog med partene om kompensasjonsordninger. Vi skal stille opp for for dem som rammes av politiske vedtak, fortsetter statsministeren og varsler ny pressekonferanse om temaet allerede tirsdag.

Regjeringen innfører gult nivå i barnehage, SFO og barne- og ungdomsskoler, i tråd med anbefalingen fra Helsedirektoratet.

– I det lengste har vi forsøkt å skjerpe barn og unge fra tiltak. Det er et hensyn vi tillegger stor vekt, men vi kommer ikke utenom innstramminger som påvirker også dem – i barnehager, på skoler og fritiden, sier Støre.

Rødt nivå i videregående skole

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) omtaler det som regjeringens «klare ambisjon» at barnehager og skole holder åpne.

– Vi setter nå inn flere tiltak for å gjøre det så trygt som mulig for alle, sier Brenna på pressekonferansen.

Regjeringen har derfor bedt kommunene prioritere vaksinedose tre til ansatte i skoler og barnehager, forutsatt at de oppfyller kraver til intervall fra andre dose. Gult nivå vil også redusere antall nærkontakter, poengterer Brenna.

For videregående skole vil det innføres rødt nivå.

– Det betyr ikke at skolene stenger, men at det innføres avstandskrav, mindre grupper og noe mer digital opplæring. Vi legger også opp til mer testing for ansatte og elever, sier Brenna.

Se fullstendig oversikt over de nye tiltakene her: