Gravide med covid-19 har økt risiko for alvorlig sykdom som kan kreve intensivbehandling sammenlignet med kvinner i samme alder som ikke er gravide:

– Er du gravid og uvaksinert, er det dessverre ikke sikkert at omikron er «snill» mot deg og barnet i magen.

Det skriver overlege ved Fødeavdelingen på Rikshospitalet Ingvil Krarup Sørbye og forskningsleder for Kvinneklinikken på Oslo universitetssykehus, Annetine Staff, på OUS sine nettsider.

Dette forklarer Sørbye og Staff med at gravide «har et immunsystem som er noe endret for å kunne «tåle» tilstedeværelsen av vev og celler som har gener fra fosterets biologiske far».

Risikoen for at fosteret dør i mors liv er doblet for gravide som får koronainfeksjon, skriver de:

– Sjansen for for tidlig fødsel er også økt to-tre ganger, i hovedsak fordi tilstanden for mor eller barn er så alvorlig at man enten setter i gang fødselen eller gjør keisersnitt før tiden.

De kommer samtidig med «tre gode nyheter for gravide»:

Tre gode nyheter:

1: – Er du fullvaksinert så vil dagens mRNA-vaksiner, slik som Pfizer og Moderna-vaksinene, også beskytte gravide fra alvorlig sykdom med omikron, slik som å bli innlagt på intensivavdeling eller bli lagt på pustemaskin.

2: De beskyttende antistoffene den gravide danner etter vaksinasjon ser ut til å transporteres over til fosteret via morkaken i siste del av svangerskapet:

– Det betyr at å vaksinere mor mot koronasykdom også gir en viss beskyttelse mot koronasykdom hos den nyfødte. Dette er godt nytt, siden det i dag ikke finnes vaksiner som er godkjent for spedbarn.

3: – Fordi det er så enormt mange som har fått vaksinen på verdensbasis vet vi mer om koronavaksinen og bivirkningene på kort sikt enn det vi har visst om noen annen vaksine som man har gitt til gravide tidligere.

De opplyser om at man kan ta vaksinen uansett hvor langt den gravide er kommet i svangerskapet, også de tre første månedene.

– Koronainfeksjon gir kraftigere komplikasjoner enn de vaksinebivirkningene som er rapportert. Og med bølgen som vi er inne i nå, der Folkehelseinstituttet angir at flere millioner mennesker i Norge vil bli smittet, gjelder nok bare ett av to: enten tar du vaksinen – eller så får du omikron. Valget burde være enkelt, sier forskningsleder Annetine Staff ved Kvinneklinikken OUS.

Gravidforskning

For en ukes tid siden kom nyheten om at en internasjonal forskergruppe kunne slå fast gravide innlagt i intensivavdeling da deltavarianten dominerte, i stor grad var uvaksinerte. Dette fant de ut etter overvåking fra flere europeiske land:

– Andelen vaksinerte gravide varierte mellom landene, men felles for alle landene var at alvorlig sykdom var knyttet til manglende vaksinasjon, sier overlege Hilde Engjom ved Medisinsk fødselsregister i FHI til NTB.

Studier viser at Moderna og Pfizer/Biontech ikke utgjør noen risiko for gravide. Det kunne EUs legemiddelverk EMA opplyse om 18. januar i år.

– Studien finner ingen tegn på økt risiko for svangerskapskomplikasjoner, aborter, premature fødsler eller andre negative bivirkninger for ufødte barn som følge av mRNA-vaksiner mot covid-19, informerte legemiddelverket om, ifølge NTB.

FHI har beregnet vaksinasjonsgraden blant gravide i Norge til å være rundt 80 prosent.