Registreringen skal foregå i lokaler som leies av SAS. Kontoret blir det nye registreringssenteret på Østlandet, i tillegg til Nasjonalt Ankomstsenter i Råde, og det skal etableres raskt.

Det får Avisa Oslo bekreftet av flere sentralt plasserte kilder.

Oslo Pensjonsforsikring er eier

Den enorme bygningsmassen til SAS sin tekniske base på Gardermoen på 60.600 kvadratmeter eies av Oslo Pensjonsforsikring og leies ut til SAS, som har fremleid kontorlokaler til Justisdepartementet, etter det AO får opplyst.

Kun deler av kontorbygget skal brukes til registreringssenter, får Avisa Oslo opplyst.

Daglig leder Pål Børseth i Oslo Pensjonsforsikring var ikke kjent med at SAS har leid ut lokaler til formålet, og SAS ønsket søndag kveld ikke å bekrefte AOs opplysninger.

Avisa Oslo har bedt Justisdepartementet og Utlendingsdirektoratet (UDI) bekrefte avisas opplysninger. I tillegg har avisa også stilt følgende spørsmål:

– Hvor store deler og hvilke deler av bygget skal tas i bruk?

– Når blir bygget tatt i bruk?

– Hva skal det konkret brukes til?

– Hva koster det norske myndigheter å ta bygget i bruk og hvor lang tid leies bygget?

Justisdepartementet har foreløpig ikke besvart AO.

Tilrettelegger for drift

Det nye registreringssenteret som etableres på Gardermoen betyr at ukrainere som allerede har ankommet politidistriktene Oslo, Øst (Romerike) og Innlandet slipper å ta seg til Råde for å registrere seg.

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som har inngått avtale om å leie deler av bygget, og det haster med å tilrettelegge for politiets virksomhet.

Bygningsmassen til SAS Technical Services er på totalt 60.600 kvadratmeter. SAS driver såkalt lettere vedlikehold i hangaren, men har flyttet tungt vedlikehold av flyene ut av Norge og dermed også skapt ledige kontorplasser som følge av endringen.

I lokalene vil det kun bli registrering av flyktninger og ingen overnattingsplasser, slik det er tilrettelagt og mulighet for ved Nasjonalt Ankomstsenter i Råde i Viken.

Behov for 100 PHS-studenter

Politiets utlendingsenhet (PU) trenger opptil 100 nye politibetjenter for å registrere strømmen av ukrainske flyktninger, og har i en annonse bedt studenter som går 3. året på Politihøgskolen søke deltidsjobb som midlertidige politibetjenter.

I annonse skriver PU at studentene kan få tilbud om ytterligere administrativ tilsetting i inntil et halvt år etter eksamen, dersom de består utdanningen.

Studentene må komme seg til registreringsstedene Gardermoen og Råde selv, presiseres det.

– I Politiets utlendingsenhet ser vi nå etter deg som er politistudent (B3-student) til å bistå i den krevende situasjonen vi nå står i knyttet til flyktningkrisen som følge av krig i Ukraina. Vi ser for oss at vi kan tilby deg som student eksempelvis helgevakter frem til du har avlagt eksamen og er uteksaminert 7. juni 2022. Deretter kan vi tilby midlertidig tilsetting som politibetjent 1 etter dette i inntil seks måneder, heter det i annonsen.

100 førstekonsulenter

Politiets utlendingsenhet har i tillegg lyst ut ytterligere 100 midlertidige stillinger til arbeidet med mottak av ukrainske flyktninger både ved PUs lokaler på Tøyen, ved Nasjonalt Ankomstsenter i Råde og det nye Nasjonalt registreringssenter på Gardermoen.

Søknadsfristen for disse 100 stillingene som førstekonsulent går ut allerede onsdag 6. april.

Ukrainske flyktninger skal også registreres i politidistriktene Agder, Sørvest, Vest, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark, har Justisdepartementet tidligere opplyst.

Les også

Der nabohuset til familien sto er det nå et krater: – Etter bombene er jeg ikke redd for noen ting lenger