(Oslodebatten)

Det ble for kort tid siden fra kommentatorhold i denne avisa hevdet at Ullevål sykehus er en død hest, og aksjonistene bør slukke faklene og gi opp. Også statsminister Støre viste stor vilje til å gi inntrykket av at saken er avgjort da jeg konfronterte ham i spørretimen onsdag 16. februar.

Men sannheten er at det fortsatt ikke foreligger noen reguleringsplan. I tillegg har regjeringen og Helse Sørøst ennå ikke har klart å overbevise verken fagmiljøene, som faktisk skal jobbe der, eller Oslo kommune som regulerer tomta, om at nedleggelsen av Ullevål og opprettelsen av ett nytt storsykehus på Gaustad vil løse utfordringene og dekke behovene Oslo står ovenfor.

Det er derfor denne hesten ikke blir liggende, til tross for at den stadig forsøkes å erklæres død.

Vi sparer ikke penger på et gigantsykehus

Støre sa at det brukes for mye helsepersonell i Oslo med dagens tre sykehus. Men det finnes ingen beregninger som viser at planene om gigantsykehus på Gaustad minsker behovet for fagfolk.

Helsebyråkratene hevder at planen vil gi en innsparing på to milliarder kroner årlig, men har ingen fakta som underbygger dette. Derimot viser en rapport fra en uavhengig faggruppe det å først bygge nytt lokalsykehus på Aker og så trinnvis bygge ut Ullevål, vil kunne koste 20 milliarder kroner mindre. Det ansvarlige er å få utredet dette skikkelig som alternativ til planene til Helse Sør-Øst.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Støre gjorde et forsøk på å berolige oss i spørretimen med at han har tillit til at Norges mest erfarne sykehusplanleggere «har kommet fram til at det er flere tilgjengelige kvadratmeter på Gaustad enn det er på Ullevål, under de gitt omstendighetene.»

Det er vanskelig å tolke dette annerledes enn at de «gitte omstendighetene» er at utbyggingen av sykehus er underlagt Helseforetakenes krav om at investeringer og drift skal gå i balanse i samme budsjett, og at det dermed er markedsverdien til Ullevåltomta gjør at pila peker mot Gaustad.

Sparekniven er framme før blekket på arkitektenes tegninger har tørket

Og det er akkurat denne finansieringsmodellen som har ført til at de andre sykehusene som er planlagt av utbyggerne, som Støre nå har full tillit til, har vært underdimensjonert fra dag 1. Når utbygging og drift skal i balanse er den økonomiske innsparingen og mulighetene for økonomisk realisering av tomtesalg viktigere, enn faglig kvalitet når sykehusene skal bygges.

Sparekniven er framme før blekket på arkitektenes tegninger har tørket. Både Drammen, Hammerfest, Ahus og Kalnes har blitt usatt for kutt underveis i prosessen og blitt nedskalert selv om man har visst at det vil innebære at de er for små i øyeblikket dørene åpner. Det er finansieringsmodellen som setter rammene, ikke fagfolkenes vurderinger eller de faktiske behovene i befolkningen. Det er ingen grunn til å tro at nye OUS ikke må gjennom det samme.

Da er det desto viktigere å sikre at vi har en tomt med reelle utbyggingsmuligheter der det allerede står en rekke moderne og funksjonelle sykehusbygg.

Alle andre enn sykehusdirektører og regjeringsmedlemmer er mot

At nye sykehus bygges og underdimensjoneres og tomter selges for å frigjøre kapital, er ett av problemene helseforetaksmodellen har ført til. Støres regjering har selv satt opp et utvalg som skal se på hvordan vi styrer sykehusene. Uheldige innslag av markedstenkning, mangelen på demokratisk forankring og faglig ledelse er noe av det utvalget skal se på. Et av punktene i oppdraget er nettopp å vurdere en ny ordning for finansieringen av nye sykehusbygg.

Ullevål sykehuset blir ikke liggende stille i graven helseforetaket og Bent Høie har gravd. Det er fordi alle andre enn sykehusdirektører og regjeringsmedlemmer ser, at å gi fra seg en tomt med verdifulle bygg og store utbyggingsmuligheter for å bygge ut på en liten tomt er en dårlig idé.

Et stort flertall av Oslos befolkning er mot. Et flertall i Oslo bystyre er mot. Alle fagforeningene til de ansatte på Oslo-sykehusene er mot. Et samla psykiatrimiljø mener Aker-tomta er uegnet for behandling av psykisk helse. Nå er det faktisk også et flertall i Stortinget mot nedleggelsen av Ullevål.

Det trengs ikke et mirakel for å redde Ullevål – en demokratisk prosess holder lenge.

Les flere Oslo-historier og debattinnlegg på Avisa Oslos nye debattside Oslodebatten.

Les også

Da livet begynte å vokse i magen, ble kroppen min så mye mer

Les også

«Snakk norsk som nordmenn snakker, mamma!»

Les også

Derfor vekker debatten om norskhet sterke følelser blant etniske nordmenn

Les også

Den triste sannheten er at jeg unngår å reise kollektivt