Flere av Oslos innbyggere har fått sin opprinnelige time for dose 3 avlyst, etter at kommunen inviterte dem til boosterdose før det var gått 20 uker siden forrige vaksinestikk.

Men har noen trappet opp 18 uker etter forrige dose, kan de til en viss grad ha gjort det kommunen selv har opplyst om.

På hjemmesiden til Oslo kommune om koronavaksine opplyses det per fredag ettermiddag at:

«Det skal gå minst 4,5 måneder (20 uker) mellom dose 2 og dose 3", "Minimumsintervall på 4,5 mnd (20 uker) må overholdes.", samt at drop in av dose tre kan tas av "Gravide kvinner hvor det har gått minst 4,5 måneder (20 uker) etter 2. dose».

Blant dem som har måttet snu i døra, er Thomas Lien.

Han var en av mange som fikk time med for kort intervall før dose to. Etter at Lien fikk innkalling til timen som viste seg å være feil, har han heller ikke fått tilbud om noen ny time. Til Avisa Oslo uttrykker han bekymring:

– Enten har de ikke kontroll. Eller så vet de ikke at de ikke har kontroll, sier Lien.

– Viktig å følge intervallet

Tirsdag uttalte Leder av vaksineprogrammet, Tina Arnesen, følgende til AO i denne saken:

– Det er viktig å følge intervallet på 20 uker (4,5 måneder) fra dose 2 til dose 3 og de som har opplevd feil på dette får altså ny mulighet til å booke seg time med rett intervall.

Avisa Oslo har mottatt en leserhenvendelse som har påpekt at fire og en halv måned tilsvarer 18 uker. Regnestykket viser ganske riktig at fire og en halv måned ikke tilsvarer 20 uker – men 18 uker.

Avisa Oslo har selv omtalt intervalltiden som "fire og en hav måned" ved flere anledninger, i videreformidlingen av kommunens opplysninger

– Hvorfor kommuniserer vaksineprogrammet-lederen og kommunen "fire og en halv måned" når dette i praksis er 18 uker. Tar Arnesen og Oslo kommune selvkritikk på at de kan ha fått flere til å booke time for dose tre 18 uker etter siste dose?

– Gjeldende føringer fra helsemyndighetene på intervall for oppfriskningsdose er 20 uker. Det er ikke likt antall dager i alle måneder, og derfor blir informasjonen om 20 uker den mest tydelige, noe FHI også har presisert i sin kommunikasjon, sier leder av vaksineprogrammet Tina Arnesen til AO

– Vi vil presisere dette på kommunens nettside. Det viktigste er da å følge anbefalingen om minimumsintervall på 20 uker, svarer Arnesen.