(Oslodebatten)

En oppmykning av leilighetsnormen vil være en gavepakke til bolighaier som vil tjene penger på folks hjem.

Et mindretall i Oslo Arbeiderpartis programkomité vil myke opp leilighetsnormen i de sentrumsnære bydelene. I komiteens diskusjoner har mindretallets oppfatning om at unge vil ha små leiligheter i sentrum stått sentralt. Som en del av flertallet, og såkalt «ung», er oppfatningen min en helt annen: Ungdom ønsker seg ikke flere bittesmå krypinn med sovealkove til 4 millioner i Prinsens gate, de ønsker seg bare en rimelig vei inn på boligmarkedet.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Kan ikke bygge flere boliger for enhver pris

For å gjøre dette må vi temme et boligmarked som har gått over styr, noe jeg opplever at hele komiteen er opptatt av. At en bolig igjen primært skal være et hjem, og ikke et investeringsobjekt, er sentralt i Arbeiderpartiets politikk både i Oslo og nasjonalt. Og at vi må bygge flere boliger raskere i Oslo er også noe flertallet og mindretallet enes om. Det er allikevel åpenbart for meg at man ikke kan bygge flere boliger for enhver pris.

LES: Bolig-slag i Ap: Raymond vil myke opp leilighetsnormen

Hovedutfordringen min med mindretallets argument er forventningen om at prisen skal gå ned på de minste tillatte leilighetene. Det er et nobelt mål, men ikke spesielt realistisk av flere grunner: I dag ser vi leiligheter i sentrumsbydelene, helt ned til 14 kvadratmeter, med en kvadratmeterpris på over hundretusenvis av kroner. Disse er attpåtil vesentlig mindre enn det en oppmykning av leilighetsnormen vil gi. Mindretallets forslag er å gi dispensasjon til å bygge flere leiligheter mellom 35 og 50 kvadratmeter. Selv om man møter etterspørselen med et mål om å senke prisene, virker det ikke rimelig å tro at dette kommer til å hjelpe unge førstegangskjøpere i det hele tatt.

Jeg er bekymret for om oppmykningen i leilighetsnormen vil ha negative konsekvenser på prisutviklingen. Det er nemlig dyrt å kjøpe tomter i Oslo, og så gjøre leiligheter ut av dem. Alle leiligheter har minstekrav når de bygges, f.eks. at de må inneholde ting som bad og kjøkken. Sånt koster mye penger, uavhengig av hvor store leiligheter de skal inn i.

Skviser man dette inn i de minste leilighetene, vil utbyggerne presse desto mer penger ut av de begrensede kvadratmeterne, og drive kvadratmeterprisen for andre boliger oppover. Det man egentlig tar til orde for er at utbyggerne skal kunne bygge mindre, og selge til samme pris. Illusjonen om at markedet kan mettes for små leiligheter er nettopp det – en illusjon – og bolighaiene vet hvordan de skal utnytte det.

Vekst i de ytre bydelene trengs

Selv tror jeg vi har mange gode tiltak i verktøykassa som kan senke presset på boligmarkedet i Oslo. Høyhusstrategien gir rom for fortetting i byen, og forhåpentligvis kan Arbeiderpartiet stå inne for en oppstramming i leiemarkedet som vil gi unge leietakere flere rettigheter. Men viktigst av alt, og overraskende nok underkommunisert: Vi må ta hele byen i bruk! Vi må sørge for at de ytre bydelene opplever vekst, og at man knytter de sammen med sentrum.

Dette kan vi gjøre gjennom å legge til rette for utbyggingsprosjekter, bygge ut kollektivtilbudet vårt, og sørge for sosiale møteplasser med et yrende næringsliv – også utenfor Ring 1.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

20 kvadratmeter hadde passet perfekt

Les også

Et skrekkens eksempel på oppdeling av leiligheter

Les også

Hvem eier tomme bygg i Oslo?

Les også

Høydeskrekk på høring -