I innlegget publisert 27.02 skriver Raymond Johansen og Sunniva Holmås Eidsvoll om hvorfor det å velge yrkesfag kan være et smart valg. Det er omtenksomt at de vil hjelpe ungdommene i riktig retning med utdanningsvalget, men hvor er de politiske tiltakene fra byrådet, som skal gjøre det mer attraktivt å velge yrkesfag?

Glemte de å nevne de, eller finnes de ikke?

I dag går fristen for å søke seg til videregående skoler i Oslo ut. I fremtiden kommer vi til å mangle fagarbeidere. Derfor er vi helt avhengig av at flere velger yrkesfag. Da er det synd at byrådet ikke gjør noe med det.

Raymond Johansen og Sunniva Eidsvoll Holmås:

Les også

En gammeldags fordom om yrkesfag

Bedrifter foretrekker fagarbeidere som har vært lærlinger

I dag er det dessverre mangel på lærlingplasser i Oslo. Hvis flere skal ha lyst til å velge yrkesfag er det første steget å sikre alle en inngang til arbeidslivet. Når ikke alle blir tilbudt en lærlingplass får dette store konsekvenser. De elevene som ikke får tilbud om lærlingplass, blir tilbudt et ekstra skoleår for å erstatte lærlingperioden. Kompetansen elevene får i lærlingperioden kan imidlertid ikke gjenskapes i et klasserom. Når bedrifter ansetter nyutdannede fagarbeidere, foretrekker de fagarbeidere som har vært lærlinger.

Dette fører til at de elevene som ikke fikk tilbud om lærlingplass sliter med å komme seg inn i arbeidslivet.

Det finnes heldigvis en enkel løsning på dette problemet. Det er mange lærlingplasser i Oslo, og det er mulig å sikre at alle yrkesfagelevene i Oslo blir tilbudt en lærlingplass. Problemet i dag er at mange av plassene går til elever i andre fylker, som for eksempel Viken.

I Oslo bør det være en selvfølge at elevene som går på skole her har førsteprioritet på disse plassene. Derfor er det avgjørende at vi gir tilskudd til bedrifter som velger å prioritere Oslo-elever.

Byrådet har også fjernet det kommunale lærlingtilskuddet. Det vil si at bedrifter ikke lenger får tilskudd fra kommunen dersom de ansetter lærlinger. Med dette har byrådet fjernet et viktig insentiv bedriftene hadde for å ansette lærlinger. Uten tilskuddet vil det være mer gunstig for en bedrift å ansette en fagutdannet person fremfor en lærling.

Det er bra at Raymond Johansen oppfordrer elever til å søke yrkesfag. Det er imidlertid synd at ønsket hans ikke følges opp av handlinger.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Å få vite hvor farlige rusmidler er, demper ikke nysgjerrigheten

Les også

Vest i byen kan folk røyke cannabis i fred. På østkanten følger politiet med

Les også

Hei, jeg heter Fawad, og jeg er avhengig