Gå til sidens hovedinnhold

Det har vært kraftig forsinket – nå er Tøyenbadets erstatter klar

Oslo kommune har ferdigstilt sitt første, midlertidige badeanlegg.

– Økern bad setter en helt ny standard for planlegging og prosjektering av midlertidige anlegg. Nå vil vi sette tydelige krav om demontering og gjenbruk på alle våre fremtidige midlertidige bygg slik at miljøbelastningen blir minst mulig, sier byråd Victoria Marie Evensen (Ap) for næring og eierskap.

Men det har tatt sin tid å få det ferdig.

Tøyenbadet ble stengt for over ett år siden, ved nyttår 2020.

Åpningen ble utsatt

Da det gamle badet stengte, skulle et midlertidig basseng på Økern stå klart, men åpningen er blitt utsatt en rekke ganger.

– Det er verdt å merke seg at forsinkelsene som har oppstått, oppstod før byggestart. Etter at vi startet å bygge, har det ikke vært noen forsinkelser. Det vil alltid være usikkerhet knyttet til et prosjekt, og særlig i tidlig fase, usikkerhet for eksempel knyttet til forhold i grunnen og i forbindelse med grunnarbeider, sier Ingunn Olsen, kommunikasjonssjef for byggeprosjekter hos Kultur- og idrettsbygg til Avisa Oslo.

Hun sier at forsinkelsene som oppsto knytter seg til to forhold:

– I forbindelse med utarbeiding av kravspesifikasjon og anskaffelsesunderlag ble det avdekket at eiendommen på Økern hadde forurensede grunnforhold. Denne prosessen ble derfor mer omfattende og tidkrevende enn forventet.

I tillegg viste det seg at innkomne tilbud for totalentreprisen var høyere enn antatt.

– Vedtatt budsjettramme var ikke tilstrekkelig, og bystyret vedtok en tilleggsbevilgning i behandling av revidert budsjett 24. juni 2020. Byggearbeidene ble derfor først igangsatt i august. Sju måneder senere er badet ferdigstilt.

Skal kunne brukes om igjen

Det midlertidige badeanlegget har vært Kultur- og idrettsbygg sitt pilotprosjekt på sirkulært bygg. Et hovedmål under planleggingen av badet har vært at det skal kunne flyttes og brukes om igjen flere ganger i inntil 15 år.

I stedet for stål, er hovedkonstruksjonen i hallrommet bygd opp av limtrebuer som er boltet sammen i mønet. Det er stilt krav om svært begrenset bruk av korrigerende materialer som fugemasse og byggskum. Stålbassenget kan kappes opp, og sveises sammen på nytt. Fundamentene til bassenget er prefabrikkerte, og ikke festet til grunnen. Garderober og tekniske rom er bygd opp av containere, som er boltet sammen på byggeplass.

Mest for skoler og idrett

– Økern bad leveres med en detaljert plan for demontering og flytting. Vi kan plukke ned anlegget, legge delene på lastebiler som frakter det til ny tomt, og montere det opp igjen der det er behov, sier Victoria Marie Evensen i en pressemelding fra det kommunale foretaket Kultur- og idrettsbygg.

Økern bad, som ligger synlig ved siden av Løren skole, er i hovedsak planlagt for organisert idrett og svømmeopplæring. Badet skal bidra til å opprettholde noe av badekapasiteten i Oslo i perioden hvor kommunen bygger det nye Tøyenbadet.

– Tanken er at Økern bad først og fremst skal være et alternativ for skoler og idrettsforeninger som nå har mistet tilbudet sitt på Tøyen. Badet skal også være en attraksjon, og gi et løft til et område som er under utvikling, sier byråd Victoria Marie Evensen (Ap) for næring og eierskap.

NB! Alle kommunens bad og innendørs anlegg er for tiden stengt på grunn av koronasituasjonen.

Kommentarer til denne saken