– Endelig er vi i gang. Det største kunstprosjektet i regi av Oslo kommune siden Vigelandsparken, forteller byrådsleder Raymond Johansen.

Byrådslederen forteller at prosjektet kan bli et løft for Oslo og et pusterom for nabolaget.

Dersom alt går etter planen, kan Oslo endelig få sin unike park i løpet av høsten 2022, forklarer han.

Kunstneren døde i 2016

Det har tatt 30 år å komme seg i gang med prosjektet, og konseptet er å fullføre Bård Breiviks idé og utforming.

– Oslo skylder kunstneren Bård Breivik og lokale ildsjeler en stor takk for å ha holdt tak i ideen så lenge, sier Omar Samy Gamal, byråd for kultur, idrett og frivillighet.

Breivik døde i 2016. Fem år etter hans død blir det endelig noe ut av visjonen hans.

Det skal bygges et kunstnerisk stilisert bekkeløp, hvor kunst- og steinelementer bindes sammen med vannet.

Hovinbekken skal renne gjennom skulpturene i et system av renner, kar, vann trapper og basseng.

Internasjonal oppmerksomhet

– Parken har allerede vakt internasjonal oppsikt, forteller Gamal.

Klosterenga park skal ferdigstilles som en helhetlig skulpturpark og med et kunstnerisk utformet bekkeløp.

Noen av steinelementene er kunstneriske uttrykk fra ulike kulturer, og målet er at denne kunsten skal bidra til økt respekt for ulike kulturer.

– Det blir en flott park midt i byen og et fint sted å besøke, sier Gamal.

Stort Oslo-samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom Vann- og avløpsetaten, bymiljøetaten, kulturetaten, bydel Gamle Oslo og byantikvaren. Lokale krefter som Klosterengas Venner har vært viktige bidragsytere.

– Vi er svært fornøyde med at anbudspapirene nå går ut, og at arbeidene med parken kan starte til våren, sier Gerd Bånderud, styremedlem i Klosterengas venner.

Dette er et viktig område for beboerne i Gamlebyen, men vil også være et område for hele Oslo.

Mer kunst og opparbeidet parkområde betyr mye, og dette viser at byrådet satser på Oslo indre øst, legger Bånerud til.

Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, legger til:

Dette blir et fantastisk områdeløft for bydelen og Oslo som helhet.

Planlagt byggestart for parken er våren 2021, ferdigstillingen av parken er satt til høsten 2022.

Slik blir nye Klosterenga

  • Utbyggingen av Klosterenga park koster omtrent 150 millioner kroner.
  • Ferdigstillingen av Klosterenga park er delt inn i to prosjekter. Prosjekt 1 har fått rammetillatelsen og oppdraget er lyst ut i markedet. Det vil realisere 75 prosent av parken. Prosjekt 2 påbegynnes når det er avklart hva som skjer med Fengselstomta.
  • Noen av skulpturene er finansiert med støtte fra bankstiftelsen DNB.