Det er ingen hemmelighet at vår bransje er en klimaversting. Hele 16 prosent av Norges klimagassutslipp kommer fra eiendomsbransjen, ifølge Grønn Byggallianse. Skal vi nå klimamålene som vi har satt oss for 2030, må eiendomsbransjen skjerpe seg.

Et hovedproblem er knyttet til sirkulærøkonomi. Når en leietaker flytter ut og en annen skal inn, slår den norske oppussingsmentaliteten inn. Bygg- og interiørarkitekter rykker inn og krever endringer, slik at kontorene matcher det som er siste skrik i London og New York. Og vi utviklere legger til rette for at leietaker skal få det akkurat som de vil.

Resultatet blir at det kastes tonnevis av tipp topp materialer og kontorinventar. Det må vi slutte med.

50 prosent ombruk i våre nybygg

Når et vindusglass er knust i et nabolag, er det et sykdomstegn. Knuste ruter betyr at området ikke blir ivaretatt. Og om en rute knuser, vil det bli flere – og sånn fortsetter det til det ikke er noe igjen av det hyggelige nabolaget som en gang var. I overført betydning er klimakrisen vårt knuste glassvindu. Kloden trenger at de som kan gjøre noe, gjør det.

I Nydalen, der Avantor eier og forvalter en stor eiendomsmasse, bygger vi nabolag med dette i tankene. Vi har mål om 50 prosent ombruk i våre nybygg.

Ombruk vil si at det er mulig å demontere materialene slik vi kan bruke dem på nytt. Leverandørene må lage demonteringsplaner på lik linje med monteringsanvisninger.

Ta lokalene slik de er

Avantors største miljøsatsing til nå er Vertikal Nydalen, et kontor- og boligtårn bygget med materialer av høy kvalitet. Høy kvalitet tar du vare på – og det varer lengre. Skal du leie i disse lokalene, må du ta dem slik de er. Her kan vi ikke gjøre store tilpasninger, men vi håper at leietakerne ønsker å ta et miljøstandpunkt, og dermed ser verdien i ombruk og gjenbruk av kontorlokaler.

Vi må også tilrettelegge for at det blir enkelt for innbyggerne i Nydalen å leve sirkulært. Vi må derfor ha gode ordninger som minimerer forbruk og CO2-utslipp. Det kan vi gjøre med å legge til rette for sortering av avfall, gode transportløsninger og tilby tjenester som kan reparere det som er ødelagt slik man unngår bruk og kast.

På vårt nye byggeprosjekt på Slemmestad får vi bygge helt fra scratch og kan tenke sirkulærøkonomi og ombruk helt fra start. Vi tatt vare på en del materialer og produkter som skal brukes på nytt i nybyggene. Vi har vi satt oss mål om betydelig ombruk og ombrukbarhet. Det er spennende å utvikle et nytt område hvor vi både kan ta vare på historien og materialene.

Eiendomsbransjen må skjerpe seg. Skal vi klare å nå målene i Parisavtalen, må vi gjøre det sammen.

Les også

Byens mest utskjelte strøk er bedre enn sitt rykte

Les også

For en del Oslo-folk går regnestykket rett og slett ikke opp

Les også

Uklokt å ture frem uten dialog med båtfolket

Les også

Jeg sykler overalt. Men på åtte år er det nesten ikke blitt flere syklister i Oslo