Planen om sykkelfelt i Johan Svendsens gate i Sagene bydel har skapt debatt. Enkelte naboer mener gateparkeringen må beholdes, og at sykkelfeltet er unødvendig. Vi mener flere sykkelfelt er en del av løsningen, om Oslo skal lykkes med grønn mobilitet i fremtiden.

Hverdagssykling kan være suverent praktisk i en by, men for at det skal være praktisk nok til at mange nok velger å sykle, må ferdselsårene henge sammen. Folk må kunne sykle på kryss og tvers, innom både barnehage, jobb og tannlege.

Rigg gata for dem som vil sykle, men ikke tør

Utrygghet holder mange borte fra å sykle. Følelsen av å være klemt mellom trafikanter som er raskere, større eller hardere, er skremmende. Folk må kunne passere hverandre med grei klaring, enten det er andre på sykkel, eller trafikanter i bil.

Johan Svendsens gate går gjennom hjertet av Torshov, og er et naturlig rutevalg for mange både i og utenfor bydelen. Sykkelfeltet på Torshov er for alle. Mens Torshovdalen er en nord-sør-forbindelse, binder Johan Svendsens gate sammen øst med vest.

I mindre trafikkerte gater kan det være greit å sykle sammen med bilene, men i gater med buss fungerer det dårlig. Vi må rigge gata til de som vil sykle, men ikke tør. Det skal være trygt å sykle, uansett om man er 8 eller 80 år. Hvis sykkelmulighetene bare finnes i noen få gater, blir omveien for stor. Det hjelper dessverre ikke med sykkelvei langs et nydelig parkdrag, hvis matbutikken ligger et annet sted.

Mer debatt: Sykkelfelt i denne gata er unødvendig

Når bileiere i nabolaget ikke lenger kan sette bilen i den gata de er vant til, er det selvsagt en ulempe for dem, og de må bruke beboerparkeringen et stykke unna. Men ikke glem at gateparkering per i dag er et subsidiert gode som Oslo kommune tilbyr sine innbyggere. Plassene er billigere å leie enn det det koster samfunnet å tilby dem.

Kommunen har et ansvar for å forvalte sine arealer slik at det er til det beste for flest mulig. Sykling er bedre for folkehelsen, det gir mindre kø for bilistene, og gatene blir mer oversiktlige uten gateparkering. Gatene er fellesarealer, som vi må dele med alle i hele byen. De skal gi størst mulig nytte til flest mulig mennesker.

Det å bosette seg urbant betyr ofte å disponere bolig uten garasje, og i framtiden kan vi ikke regne med å parkere så mange biler langs fortauet i indre by.

Å gjøre byen trygg og praktisk for gåing og sykling er å ta framtiden på alvor. Det blir mindre lettvint å kjøre bil, men umulig blir det absolutt ikke. Og for de som virkelig trenger å benytte egen bil i hverdagen, er det positivt at så mange som mulig sykler eller går.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Over 60 prosent er satt av til bilen. Hva skjedde med torglivet?

Les også

Hvem skal betale for bilene som støver ned på en parkeringsplass?

Les også

Staten river i, bare den går på batteri

Les også

Området heter Sørpa, ikke «SoSoPa»