Det er operasjonsleder Tore Solberg i Oslo politidistrikt som forteller om militærøvelsene.

– I områdene Smestad og Alnabru vil det være aktivitet. I forbindelse med øvelsen blir det også «skutt» med løsammunisjon.

Det er heimevernet som står for øvelsene, helt spesifikt innsatsstyrke Derby i Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt

Heimevernet bekrefter øvingsaktiviteten.

– De trener i militærleirer i Oslo-området, og ved enkelte sivile objekter som hus etter avtale med eiere. Det skjer på Alnabru, Smestad og Sofienmyr. Det kan hende at de bruker løsammunisjon der de har avtalt det med grunneier. Vi forventer ikke at øvingen skal påvirke det sivile samfunnet, som for eksempel sperring av veier, sier kommunikasjonssjef i heimevernet og oberstløytnant Per Gunnar Grosberghaugen.

Ifølge politiet har aktiviteten pågått siden 25. august. Øvelsene avsluttes den 28. august.

Avisa Oslo oppdateres saken.