– Vi lyser opp Holmenkollen i oransje, skriver Oslo kommune på sine nettsider.

Årsaken er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner.

FNs kampanje «Orange Day» bruker fargen oransje som et symbol for en hverdag fri fra vold mot kvinner og jenter, og 25. november lyssettes kjente bygninger i hele verden.

Ifølge FN vil så mange som 1 av 3 kvinner i verden utsettes for vold minst én gang i løpet av livet.

– Kampen mot vold i hjemmet må løftes fram i lyset, og de som opplever vold og overgrep trenger at vi ser dem. Denne fredagen og alle andre dager, skriver Oslo kommune.