I skrivende stund diskuterer Arbeiderpartiet og Senterpartiet for harde livet, med mål om å danne en mindretallsregjering.

De to partiene fikk til sammen 39,8 prosent av stemmene i landet, og vil eventuelt danne en mindretallsregjering – noe som i og for seg ikke er unormalt i Norge.

Men kun fire av de syttiseks representantene til Sp og Ap valgt inn fra Oslo.

Og ser man utelukkende på stemmene som ble avgitt i Oslo, fikk de to partiene bare 26,6 prosent til sammen. Man må tilbake til Bondeviks sentrumsregjering fra 1997 – da de tre regjeringspartiene KrF, Sp og Venstre fikk 12,3 prosent av Oslo-stemmene – for å finne en regjering med lavere oppslutning fra hovedstaden.

Sist gang Arbeiderpartiet vant regjeringsmakt, hadde partiet 35 prosent av Oslo-stemmene alene.

– Oslo stemte jo på mange måter ganske ulikt resten av landet. Det er et tegn på at Oslo-velgerne avviker en del fra stemmegivningen i resten av landet. Hvis vi får en regjering med Ap og Senterpartiet, er det grunn til å spørre seg hvor bra det er for Oslos vedkommende, sier valgekspert Svein Tore Marthinsen til AO.

Mistet SV

Onsdag ble det klart at SV trakk seg fra regjeringssonderingene med de to andre partiene. Dermed fikk ikke Ap-leder Jonas Gahr Støre oppfylt sin drøm om å danne en rødgrønn regjering lik den som satt fra 2005 til 2013.

I Oslo fikk SV 13,3 prosent av stemmene, og ble en av de store valgvinnerne i Oslo.

– Arbeiderpartiet gjorde et relativt sett svakt valg i Oslo, og noe av det skyldtes nok at de ville demme opp for velgerlekkasjen til Senterpartiet i distriktene. Dette kan ha åpnet opp flanken til venstre for seg med SV, Rødt og MDG, som blir store i Oslo, sier Marthinsen.

Dermed blir det trolig distriktene som får mest igjen for stemmene sine, mener han.

– De partiene som gikk frem, SV, MDG og Rødt gjorde det skarpt i Oslo, men får ikke innflytelse i regjeringskonstellasjonen.

– Ingen enkel oppgave

«Det blir ingen enkel oppgave for de som skal representere styringspartiene fra Oslo». Det skrev valgforsker Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø (UiT) i en Agenda Magasin-artikkel elleve dager før SVs brudd i regjeringssonderingene.

Han påpekte at der Ap fikk inn fire fra Oslo under høstens valg, mens Sp ikke fikk innvalgt noen, hadde Solberg-partiene i 2013 elleve av nitten representanter fra hovedstaden.

Samtidig framhevet Stein i hvor stor grad Innlandet-Trøndelag-Nord-Norge dannet grunnlaget for valgresultatet til spesielt Ap og Sp, og at politikerne fra disse områdene vil ha klare forventninger. Dette i form av bevilgninger til fylkesveier, distriktsutviklingsmidler, kommuneøkonomi og en rekke andre tiltak i sine valgkretser.

«Geografisk tyngdepunkt betyr tross alt mye i politikken», lød konklusjonen fra Jonas Stein.

– Et helt annet tyngdepunkt

– Samferdselsbudsjettet er et klassisk eksempel. Stort sett er alle for alt som skal være der, men det må prioriteres – enten det er å gi til kollektivtransport i byene eller renovasjon av distriktsveiene, sier valgforskeren til Avisa Oslo.

Stein vektlegger at selv om ikke geografi avgjør alt i politikken, er politikerne særlig opptatt av valgkretsene de selv er innvalgt fra.

I dette tilfellet er kun 4 av 76 fra Oslo. Samtidig viser Steins egen grafikk at 60 prosent av stemmene til de rødgrønne partiene Sp, Ap og SV kommer fra landets minste kommuner.

Han forventer at resultatet blir en regjering med betydelig mindre representasjon i Oslo-området enn dagens.

– Solberg-regjeringen har et helt annet tyngdepunkt enn den det ligger an til nå. Nikolai Astrup (kommunal- og moderniseringsminister), Ine Eriksen Søreide (utenriksminister) og Guri Melby (kunnskapsminister) er alle direkte innvalgt fra Oslo, mens Henrik Asheim (forsknings- og høyere utdanningsminister fra Bærum), Jan Tore Sanner (finansminister fra Bærum) og Abid Raja (kulturminister innvalgt fra Akershus og bosatt i Oslo) også er innvalgt fra Oslo-området, forklarer Jonas Stein.


At Oslo-mannen Jonas Gahr Støre ligger an til å bli statsminister, vil neppe gjøre noen stor forskjell for hovedstaden, ifølge UiT-valgforskeren. Stein tror Støre først og fremst vil forsøke å være en statsminister for hele Norge, slik en statsminister nødvendigvis må være.

– Støre har heller ingen erfaring fra Oslo-politikken, påpeker Jonas Stein.

Lite bekymret Raymond Johansen

Avisa Oslo har spurt byrådsleder og Støres partikollega Raymond Johansen om han er bekymret for den lave Oslo-representasjonen hos de sannsynlige regjeringspartiene. Han svarte slik:

– Nei. Det tar jeg som det kommer.

– Du tror det går bra?

– Ja, det går veldig bra.

– Hvorfor?

– Vi har tydelig politikk og oppfatter at veldig mye av det Ap står for, er det vi står for i Oslo, svarte Raymond Johansen, som understreket at han var veldig trygg på støtte fra eget parti.