Mellom 29. og 6. juli var det 14 stans i Operatunnelen, hvorav de fleste av disse skjedde i Svartdalsdelen av tunnelen. Blant disse dagene var det desidert flest stans 29. juni og 30. juni – de to varmeste dagene den uka.

Tallene bekrefter både at det er usedvanlig mange kjørestans i tunnelen, men også at antallet øker betraktelig på varme dager.

Hvorfor det er slik svarer kontorsjef Kåre Ivar Kverneng hos Vegtrafikksentralen Oslo på.

Motbakke lager problemer

Operatunnelen deles inn i fire deler, hvorav Svartdalstunnelen utgjør den østlige delen av tunnelen.

Inni tunnelen er det en bratt bakke, og det er ifølge Kverneng denne bakken som gjør at Svartdalstunnelen er ekstra utsatt.

Spørsmålet kan enkelt og greit svares med at det er motbakke i tunnelen. Det er en kraftig stigning opp mot Ryen.

Også går bilen varm og da har den lett for å koke, forklarer han.

Tunneler med motbakke er altså mer utsatt for kjørestans, og kontorsjefen påpeker at Svartdalstunnelen har en kraftigere stigning enn de fleste andre tunneler i hovedstaden.

Mange flere ulykker enn normalt

Kverneng påpeker at sjansene for en ulykke øker ved en kjørestans, men at uhellene i Svartdalstunnelen først og fremst fører til et annet problem.

Når vi får meldinger om stans så kommer vi og stopper trafikken med en gang, så problemene skaper først og fremst køer.

– Også blir nok folk litt sløvere når det er varmt, litt mer ufokuserte kanskje, sier han.

Og Kverneng forklarer at sommeren generelt er høytid for ulykker, men at det i år er helt spesielt.

Det er generelt langt flere ulykker på sommeren, men det har vært mange flere enn normalt nå.

Årsaken til det kan være mange, men er nok blant annet mange flere som er ute og kjører nå etter pandemien, forklarer han.