↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

922 40 228
452 22 288

Besøksadresse

Selma Ellefsensvei 6
0581 OSLO
  1. Beskrivelse

HAV2CARE og 2CARE ble etablert i januar 2004 og 2006 under navnet HAV og Unicare hjemmetjenester. Vi var med dette det første firmaet på markedet til å levere BPA og hjemmetjenester under fritt brukervalg. I dag leverer vi hjemmetjenester og BPA i Oslo kommune under fritt brukervalg. Vi har også avtaler med over 60 kommuner i Norge.

2Care er et norsk eid selskap som har sitt hovedkontor i Oslo. Vi er spesialisert på hjemmebasert omsorg og tilpasser våre tjenester etter hva som er viktig for deg og brukermedvirkning.

Alle våre medarbeidere jobber for å gi våre hjemmeboende brukere og tjenestemottakere tjenester tilpasset deres ønsker og behov, og våre systemer og rutiner er tilrettelagt for å gjøre brukerens hverdag så naturlig som mulig.

Innen hjemmetjenester og BPA kan du velge fritt oss som tjenesteleverandør på ditt vedtak som er fattet av bydel eller kommune uten at det skal koste deg noe . Ønsker du å kjøpe tilleggstjenester i tillegg til ditt vedtak lar det seg også gjøre.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon og en uforpliktende samtale.

Fritt brukervalg- klart du kan velge !