↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Telefon

920 51 671

Besøksadresse

Nordbergveien 42B
0875 OSLO
  1. Beskrivelse

Blikkenslagermester Lars Eriksen AS tilbyr en rekke tjenester for både privat og offentlige kunder i Oslo-området. Som andre generasjons blikkenslager står kvalitet i første rekke.

Du kan lese mer om de ulike tjenestene vi tilbyr her:

  • Blikkenslager
  • Taktekking
  • Snørydding
  • Pipebeslag
  • Takrenner
  • Taksikring
  • Prosjekter

Blikkenslagermester Lars Eriksen AS er 2. generasjon blikkenslager og er etablert på Nordberg i Oslo, og har holdt til i samme lokaler siden 1983. I over 30 år har vi som et mellomstort blikkenslagerverksted levert blikkenslagertjenester til vårt nærmiljø og Oslo omegn. Vi har gjennom denne tiden bygd stor kompetanse,fått erfaringer samt gode relasjoner til vår store kundegruppe.

Vi selger alle typer tak / fasader og beslags løsninger. Om du ønsker informasjon om materialer,takstein og har spørsmål om tak / fasader send en mail ,så sender vi link til brosjyrer som du ønsker å se nærmere på.

Slik sørger vi for at du er klar over kostnader ved arbeidet som skal utføres før vi setter i gang.

Blikkenslagermester Lars Eriksen AS har siden 2006 vært styremedlem i Oslo kobber og blikkenslagerlaug og Ventilasjons og blikkenslagerbedriftenes landsforbund. Er også engasjert i Oslo håndverk og industriforbund.