↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

481 00 444

Besøksadresse

Haakon Vii's gate 2
0161 OSLO
 1. Beskrivelse

Velkommen til Langseth Advokatfirma V/ Einar Lohne
Einar I. Lohne er en av landets ledende prosedyre- og erstatningsadvokater. Lohne har møterett for Høyesterett, og har ført mer enn to hundre erstatningssaker i domstoler over hele landet. Han har også ført saker innen flere andre rettsområder. Målsetningen er alltid at det skal skje et raskt og riktig oppgjør, og at alle skadelidte skal få dekket sitt økonomiske tap fullt ut.

Lohne er tildelt prisen: Compensation firm of the Year in Norway 2011. Prisen utdeles av Corporate INTL Global Awards.

Publikasjoner og foredrag
Lohne har skrevet en rekke artikler om juridiske emner, og utga i 2015 boken Erstatningsoppgjør ved lave invaliditeter. Som en kommentar til Ask-dommen i Høyesterett (Rt. 2010 s. 1547), skrev Lohne i 2011 artikkelen Årsakskravet i Ask-dommen Er det noe nytt Artikkelen er publisert i Tidsskrift for Erstatningsrett 2011-4, og i Gyldendal Rettsdata.

Lohne holder jevnlig foredrag om erstatningsrett, og holdt i 2015 foredraget Erstatningsoppgjør ved lavinvaliditetsskader ved Det Årlige Personskadeerstatningsrettskurset for advokater og saksbehandlere. Kurset arrangeres av Juristenes Utdanningssenter. I 2018 holdt Lohne foredrag om Fritidshusbegrepet i tomtefesteloven på det årlige tingstellskurset. 

Artikler

 • 2016 - Gjenopptak av en tidligere oppgjort erstatningssak
 • 2016 - Rådgivende legers rolle ved personskader
 • 2015 - Hva er en nakkeskade 2
 • 2015 - Skadestatistikk
 • 2011 - Årsakskravet i Ask-dommen Er det noe nytt 

Utvalgte prosjekter og dommer
Lohne var med i advokatteamet som representerte de skadelidte i erstatningsoppgjøret mot Jernbaneverket og Staten etter Åsta-ulykken i 2001.

Saker i Høyesterett

 • Bardusaken, HR-2017-2780- Tomtefesteloven § 15- Fritidsbegrepet. 
 • Rauken-saken, Rt. 2013 s. 769 - Gjenopptak av tidligere erstatningsoppgjør. Avtaleloven § 36.
 • Stutteri-saken, Rt. 2010 s. 584 - Utmåling av økonomisk tap. Nakkeskade.
 • Biseth-saken, Rt. 2007 s. 158 - Årsakssammenheng. Adekvans. Psykisk skade.
 • Ranheim-saken, Rt. 2001 s. 337 - Årsakssammenheng. Adekvans. Skade av arm.

Som en følge av Rauken-dommen har det nå blitt mulig for skadelidte som tidligere har fått et erstatningsoppgjør å fremme krav om et etteroppgjør dersom skaden har forverret seg og ført til et høyere økonomisk tap.

Enkelte saker i lagmannsretten

 • Rauken II, Eidsivating 2014, LE-2013-101620
 • Holthe-saken, Eidsivating 2013, LE-2012-06172
 • Ung ufør-saken, Borgarting, 2013, LB-2011-101831
 • Baustad-saken, Hålogaland 2011, LH-2011-57306
 • Lurås-saken, Borgarting 2010, LB-2009-133190
 • Bingovertinne-saken, Agder 2010, LA-2009-152359
 • Dybvik-saken, Hålogaland 2009, LH-2009-51173
 • Karlsen-saken, Borgarting 2009, RG 2009 s. 1043
 • Angvik-saken, Frostating 2005, RG 2005 s. 968
 • Drosjesjåfør-saken, Borgarting 2004, LB-2003-011864

Arbeidspraksis og utdanning

 • 2014 - Partner i Langseth Advokatfirma
 • 2007 - Møterett for Høyesterett
 • 1997 - 2014 Partner i advokatfirmaet Seim-Haugen, Steenstrup/Hartsang
 • 1993 - 1997 Partner i advokatfirmaet Arntzen, Lohne, Dehli & Haugen
 • 1990 - 1993 Advokatfullmektig
 • 1986 - 1990 Juridisk rådgiver og personalsjef i Diners Club Norge AS
 • 1986 Cand. jur, Universitetet i Oslo

Utvalgte verv

 • 2017 - Leder av lovutvalget i Norges Golfforbund
 • 2014 - Varamedlem i Oslo kommunes klagenemnd
 • 2011 - 2017 Styremedlem i Norges Golfforbund
 • 2009 Medlem i faggruppen i Personskadeforbundet LTN
 • 2003 - 2009 Styreleder i Grini Golfklubb
 • 1995 - 2015 Juridisk rådgiver for Norges Jeger- og fiskerforbund
 • 1993 - 2006 Nestleder i Landsforeningen for Nakkeskadde LFN (Norges Handikapforbund) 

Nye klienter
Alle nye klienter tilbys en kostnadsfri gjennomgang av sin sak.

Språk

 • Norsk
 • Engelsk