– Foreløpig er jeg litt usikker. Jeg må lese alt og tenke litt over det, sier Danny Chaudhry til Avisa Oslo.

Han er bystyrerepresentant, opprinnelig innvalgt for Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) i 2019, men brøt med partiet etter første bystyremøte etter valget. Han representerer nå sitt eget parti «Folkeaksjonen mot bompenger (FMB)», og sitter i det som omtales som «Chaudhrys gruppe» i bystyret.

Hans tidligere parti – som for ordens skyld har byttet navn til «Folkets parti FNB» – er tydelige motstandere av Fornebubane-prosjektet, i og med at finansieringsløsningen som er lagt frem innebærer en snittøkning av bomprisene på 40 prosent.

Chaudhry selv er ikke begeistret for økte bompenger, men insisterer likevel på at han kan ende opp med å stemme for bygging av banen.

– Jeg har faktisk ikke bestemt meg ennå, men jeg er veldig for at bilistene også skal ha det bra. Jeg kan ikke være med på å godkjenne prosjektet og i tillegg øke bompenger. Dette må diskuteres først.

– Men planen sier jo at man nettopp skal øke bompengene for å finansiere prosjektet?

– Men jeg har ikke bestemt meg. Jeg vet ikke ennå. Det kan også bli ja, men vi må se hva slags avtale de legger frem.

Avisa Oslo er kjent med at Chaudhrys vippeposisjon er et populært samtaleevne blant politikerne på rådhuset.

Forvirret av Fornebubanen-saken? Her får du svarene

Skjebnekveld

Foreløpig har MDG, Høyre, Venstre og KrF uttalt at de kommer til å stemme for bygging av banen. Til sammen har de fire partiene 29 av 59 mandater i bystyret, og mangler dermed kun én stemme for å nå et flertall.

Samtidig har FNB, Fremskrittspartiet, Rødt og Senterpartiet sagt at de kommer til å stemme nei. I løpet av kvelden skal både Arbeiderpartiet og SV ha ekstraordinære gruppemøter der de kan ende opp med å ta stilling til standpunkt i saken.

Avisa Oslo har en rekke ganger omtalt uenigheter og usikkerhet knyttet til saken innad i de to partiene. Om både Ap, SV velger å gå mot banen, er det dødt løp mellom ja- og neisiden.

Dermed vil altså Danny Chaudhry kunne avgjøre det hele.

Sto på liste for Senterpartiet

Chaudhry, som i tillegg til å være politiker driver sin egen kjøreskole, har – rent politisk – ikke gjort særlig mye ut av seg siden han brøt med FNBs gruppe for snart tre år siden. Han har imidlertid en lang historie som Oslo-politiker.

Hans første møte med offentligheten var i 2007, da Aftenposten skrev om Chaudhry som sto han på valgliste for Senterpartiet i Oslo.

Den gangen brukte han kontakter i de pakistanske miljøene i Oslo for å samle stemmer til seg selv og partiet. Chaudhry sto på 9. plass på valglisten, og fikk ikke plass i bystyret, da Senterpartiet ikke fikk nok stemmer til å kapre noen mandater.

Deretter meldte han overgang til Fremskrittspartiet. Han uttalte til Aftenposten at han var lei av asylstrømmen til Norge og begeistret for innvandrings- og integreringspolitikken til partiet. Da han på flere møter opplevde at partiet uttalte seg negativt om islam, valgte han imidlertid å melde seg ut igjen.

I 2011 sto han nok en gang på liste for Senterpartiet i Oslo.

«Stem Danny inn i bystyret»

En annen måte Chaudhry har gjort seg bemerket på, er med sin bruk av valgplakater. Fenomenet med personlige valgplakater er ikke fullt så vanlig i Norge, men i flere land er dette en helt normal måte å drive valgkamp på.

Under en rekke valgoppladninger har man nemlig kunnet se plakater med bilde av Chaudhry med påskriften «Stem Danny inn i bystyret» – eller lignende formuleringer – flere steder i byen.

Plakatene har særlig vært synlige i de østlige delene av sentrum og østover i byen.

I 2019, da bompengemotstanderne fikk vind i seilene, meldte Chaudhry nok en gang overgang til nytt parti. Omsider fikk han oppfylt sitt mål om å stemmes inn i bystyret etter å ha stått på tredjeplass på FNBs valgliste. Partiet fikk fire mandater i bystyret.

Dømt for bedrageri

I 2020 stormet det nok en gang rundt Chaudhry. Han ble da dømt i Oslo tingrett for å ha svindlet Nav for 760.000 kroner. Han tilsto bedrageriet i retten, skrev NTB.

I alt mottok Chaudhry mellom april 2014 og desember 2016 762.000 kroner i uførepensjon, uføretrygd og barnetillegg mens han jobbet som kjørelærer på sin egen trafikkskole.

– Bedrageriet ble utført med forsett og uberettiget vinnings hensikt av tiltalte. Han visste at han ikke hadde krav på disse trygdeytelsene, og at han mottok disse ytelsene fordi han ikke oppfylte sin opplysningsplikt, het det i dommen fra Oslo tingrett.

I retten ga Danny Chaudhry en uforbeholden tilståelse. Det står likevel at han først nektet straffskyld i to politiavhør, før han tilsto. Tilståelsen kom såpass tett opp til rettssaken at den ikke kunne gå som en tilståelsessak, skrev NTB.

Kilder til Avisa Oslo: Forhandlinger mellom Oslo og Viken har ikke ført frem