Storbylegevakten er under oppføring og skal stå ferdig på Aker sykehusområde i løpet av året.

Moderne

Prosjektleder i Helseetaten, Kristine Wingård Johansen, forteller at den nye legevakten på Aker sykehusområde «blir større og mer moderne» enn dagens legevakt.

– Dagens prinsipp om «en dør inn» skal fortsatt gjelde. Legevakten i Oslo har en organisering der skadelegevaktens tjenester (brudd/skader/sår) blir levert av Oslo universitetssykehus (OUS), mens allmennlegevakten (sykdom) driftes av Oslo kommune ved Helseetaten, forklarer Wingård Johansen.

Hun kaller denne organiseringen er unik.

– Det at skadelegevakten drives av Norges største sykehus gjør at pasientene slipper å bli henvist videre til for eksempel billedundersøkelser og videre ortopedisk behandling. Pasienter som oppsøker legevakten og trenger øyeblikkelig hjelp får dette når de tar kontakt.

BAKGRUNN: Legevakta flytter til Aker i 2023. Slik vil de beholde tilbudet for sårbare i sentrum

Ny tannklinikk

Videre bekrefter prosjektlederen at det nye legevaktbygget vil – som i Storgata – også huse spesialisthelsetjenester innen ortopedi, med både operasjonsstuer, sengepost og poliklinikk.

– Når Nye Aker sykehus står ferdig i 2031 vil legevakten ha umiddelbar nærhet til et fullverdig akuttsykehus.

Legevakten vil ha det samme akuttmedisinske og psykososiale tilbudet som i dag, men med noen nye funksjoner. Blant annet åpner en ny kommunal tannklinikk.

Akkurat nå utvikler og anskaffer Helseetaten nye digitale løsninger for å ivareta pasienter, «med ambisjon om sømløs overføring og deling av relevant informasjon mellom OUS og kommunen».

– Pasienten skal få helsehjelp på rett nivå og til rett tid. Derfor vil Helseetaten innføre flere muligheter for pasientkonsultasjon. Et eksempel er videokonsultasjon for de pasientene som egner seg for dette, lover Wingård Johansen.

(Saken fortsetter under videomvisningen av den nye legevakten)


Vil åpne i vinter

Etter planen vil bygget være klart for overlevering fra byggeier Oslobygg til leietakere OUS og Helseetaten 2. mai. Etter dette begynner IKT- og utstyrsleveransene, selve innflyttingen og etableringen av tjenestene for OUS og Helseetaten, forteller Wingård Johansen.

– I disse dager anskaffes blant annet digitale verktøy, utstyr og møbler. Fra overlevering av bygget vil det være en periode med leveranser, montering og testing av disse.

Planen er å åpne i november. 22. november er den tentative åpningsdatoen som det jobbes mot. Ifølge Wingård Johansen er alt i rute per dags dato. Frem til åpningen av den nye legevakten på Aker vil Storgata være i full drift.

– Aktiviteten i Storgata opphører den dagen ny legevakt åpner. Det vil være god kommunikasjon via flere flater i forkant av åpningen, slik at de som oppholder seg og bor i Oslo får informasjon om når pasienter skal møte opp til den nye legevaktbygget på Aker sykehusområde, sier Wingård Johansen.

Slik blir Oslos nye legevakttilbud

Mener Oslo trenger to legevakter: – Horribelt å måtte vente i timevis