Gå til sidens hovedinnhold

Den nye kulturstasjonen kan bli et løft for hele bydelen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Da byrådet lanserte sitt budsjett for 2021 kunne byråd Omar Samy Gamal (SV) lansere ny kulturstasjon på Mortensrud med 1300-1800 elevplasser. Dette gir Søndre Nordstrand en helt ny, moderne storstue som blant annet inneholder en stor kulturscene med 300 sitteplasser, øvingsrom og lokaler tilpasset en rekke kunstformer. Ekstra gledelig er det at kulturstasjonen samlokaliseres med Mortensrud skole. Det vil gjøre skolen til en lokal kulturarena gjennom hele dagen. Men det gir også muligheter for å fremme de estetiske fagene i skolen og på andre arenaer i bydelen.

Kulturskolen er nemlig så mye mer enn en fritidsaktivitet. Kulturskolen er et skoleslag hjemlet i opplæringsloven. Med en kulturstasjon i bydelen får vi en «stall» med høyt utdannede lærerkrefter innen kunst- og kulturfag. Disse fagene har dessverre blitt nedprioritert i en årrekke i den ordinære skolen. Derfor ønsker Søndre Nordstrand SV (SNSV) å legge til rette for et tett samarbeid mellom kulturskolen og bydelens skoler. Dette er gjort på Tøyen kulturstasjon der kulturskolens tilbud er gratis for alle elevene på Tøyen og Vahl skoler. Her får elevene spille både orkester og andre samspillgrupper. SNSV vil ta initiativ til at kulturskolen og bydelens skoler går sammen om et lokalt tilpasset tilbud som kan gi elevene en mer variert og spennende skoledag med undervisning på høyt faglig nivå.

Det finnes mange spennende modeller for kulturskolen rundt i kommunene. Kulturstasjonen på Mortensrud blir bydelens kulturelle kompetansesenter med store muligheter for tett samarbeid med det frivillige kulturlivet, foreninger samt offentlige og private institusjoner. Her kan man skreddersy tilbud for alt fra barnehager til eldre i institusjon. I Kongsberg er kulturskolen organisert under «Ung kultur» som omfatter kulturskolen, vitensenter og fritidsklubbene. Her brukes musikkterapeuter ansatt i kulturskolen aktivt innen psykisk helsevern for unge, kulturskolen har en viktig rolle i inkludering av nyankomne flyktninger og jobber tett i samarbeid med kommunens fritidsklubber. Eksemplene på hvor viktig dette tilbudet er for de som ellers ikke hadde blitt fanget opp av kulturskolens tilbud er mange.

Men selv om kulturskolen har stort potensiale for samarbeid, er det også viktig med den ordinære undervisningen på fritiden. Talent og interesser er selvsagt jevnt fordelt over hele Oslo uavhengig av foreldrenes økonomi. Kulturstasjonen på Mortensrud vil kunne tilby undervisning innen både musikk, dans, teater og visuell kunst. Her kan du få alt fra tradisjonell instrumentalopplæring til kurs i animasjon. Er du ekstra interessert i et fag finnes det muligheter for fordypning. SNSV vil jobbe for at kulturskolen har en pris som gjør den tilgjengelig for alle barn som har glede av kunst og kultur.

«Kulturskole for alle» er kulturskolens egen visjon. Det er opp til politikerne å være ambisiøse på kulturskolens vegne og være med på å skape fremtidens kulturskole. Den rollen vil Søndre Nordstrand SV ta. Vi gleder oss til å være med på å forme et tilbud som på sitt beste kan bli et løft for hele Søndre Nordstrand!

Kommentarer til denne saken