– Jeg vil gjøre et grundig arbeid for å vurdere hvor det er behov for å opprette lokale politistasjoner, og dette kan også være aktuelt i bydeler i Oslo, sier justisministeren.

Uttalelsen kommer som et svar på en e-post med spørsmål fra Avisa Oslo angående opprettelse av politiposter. Under valgkampen skisserte Mehls partikolleger i Sp, med Jan Bøhler i spissen, slike lokale politistasjoner på Mortensrud, Stovner og Furuset.

Overfor Avisa Oslo svarer ikke Mehl på hvor det kan være aktuelt å opprette nye stasjoner i Oslo. Argumentasjonen justisministeren tar i bruk er imidlertid beslektet med den Bøhler har kommet med:

– Et politi som er en naturlig del av hverdagen til folk bygger trygghet. Det gir politiet nødvendig kunnskap om hva som rører seg lokalt. De kan nå ungdommene våre tidlig, og forebygge rekruttering til kriminalitet. At folk kjenner politiet som trygge personer man kan slå av en prat med på butikken skaper tillit som er viktig å ha den dagen noe skjer.

Skal ha gjennomgå politireformen

– Vårt mål er et politi som er til stede og synlig i lokalsamfunnet, og kjenner folk og området de skal jobbe i. Nå opplever mange at politiet er lenger unna. I flere av de største byene, som i Oslo, har det også skjedd en sentralisering som gjør det vanskeligere å forebygge kriminalitet i bydelene, fortsetter justisministeren.

Justisminister Mehl varsler en gjennomgang av nærpolitireformen, etterfulgt av en konkret plan for å styrke politiets nærvær. Denne planen vil også omfatte Oslo.

– Det er viktig at vi kommer raskt i gang med å bringe politiet nærmere folk i hele landet etter det som har vært en storstilt sentralisering. Derfor vil vi begynne arbeidet med dette i 2022. Det blir for eksempel viktig å sikre en minimumsbemanning ved alle polititjenestesteder, flere tjenestesteder og patruljer, uttaler justisminister Emilie Enger Mehl.

Kritiserte Sps planer

Tanken om nye politistasjoner ute i Oslos bydeler og lensmannskontorer ute i distriktene møtte under valgkampen kritikk fra daværende statsminister Erna Solberg.

Hun undret seg over at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum var "så fiksert på disse kontorene".

– Hvorfor skal vi ha flere politikontorer? Det som er viktig, er å ha flere politifolk. Det er ikke det at de skal ha et kontor og en åpningstid, som er viktig, sa Solberg, ifølge NTB.