Gå til sidens hovedinnhold

Den kommende regjeringens planer får Høyre og MDG slå full miljøalarm: – Skandaløst

Med ulike innfallsvinkler hamrer MDGs Rauand Ismail og Høyres Anne Haabeth Rygg løs på den påtroppende regjeringens klimapolitikk. Men begge frykter at avgiftslettelse vil gjøre det billigere å forurense.

– De vil ha billigere bensin og diesel, og det er skandaløst. Det er det motsatte vi trenger.

– Bakstreversk.

Ordene tilhører henholdsvis Rauand Ismail (MDG) og Anne Haabeth Rygg (H). De to står ofte på hver sin side bystyredebatter, men begge to er svært kritiske til deler av et punkt i Ap og Sps regjeringsplattform. Punktet dreier seg om at regjeringen skal redusere avgifter som rammer folk flest – ikke bare ved å senke elavgifter, men også drivstoffavgifter.

– Jeg frykter at det blir billigere å kjøre bensin- og dieselbiler i Oslo, slår Høyre-gruppelederen Anne Haabeth Rygg fast.


– Vi vil kompensere på andre måter

Da Avisa Oslo tar kontakt med Aps klima- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide, kontrer han med at regjeringsplattformen legger opp til at CO₂-avgiften skal gradvis økes til om lag 2000 kroner frem mot 2030.

– Poenget er at vi vil kompensere på andre måter, som med veibruksavgift, for deler av effekten på pumpeprisen av en ellers økende CO₂-avgift. Men prisen vil jo fortsatt gå opp. Mer følger når vi får lagt fram detaljene i budsjettform, svarer han.

Oslo MDGs fungerende politiske leder Rauand Ismail er på sin side kritisk til at regjeringen velger å hjelpe «folk flest» ved avgiftsletter i stedet for omfattende omfordelingspolitikk.

Samtidig peker MDG-eren på to eksempler for å underbygge hans påstand om at regjeringen ikke følger opp Oslos klimakrav.

  • Manglende satsing på karbonfangst på Klemetsrud.
  • At nullutslippssonene Oslo ønsker ikke er nevnt i plattformen.


– Må holdes i nakken

Når det gjelder det sistnevnte punktet framhever Ismail at byrådet, som Oslo Ap er en del av, ser på nullutslippssonene som et viktig grep for å få ned trafikkmengder, kutte utslipp og legge til rette for byutvikling.

– Denne plattformen bekrefter mitt utgangspunkt om at regjeringen må holdes i nakken på Stortinget. Vi må bruke forhandlingene til å sørge for at denne regjeringen satser på – og ikke motarbeider – storbyene, sier Rauand Ismail til Avisa Oslo.

Deretter viser MDG-eren til følgende om karbonfangst i plattformen:

  • Starte fullskalaprosjektet for karbonfangst og -lagring i sementproduksjonen i Brevik, og fortsette arbeidet med å få finansiert prosjektet på avfallsforbrenningen på Klemetsrud.

Altså loves ikke noen fullfinansiering av prosjektet som kan kutte store deler av Oslos klimautslipp. Ikke godt nok, mener Ismail.

– De viderefører den borgerlige regjeringens slepphendte omgang med klimaproblematikken når de ikke fullfinansierer karbonfangst på Klemetsrud. Ap og Sp vil bare satse på karbonfangst i Brevik, sier Oslo MDGs fungerende politiske leder.

Når det gjelder karbonfangst på Klemetsrud, er Anne Haabeth Rygg uenig med Rauand Ismails kritikk av den avtroppende regjeringens satsing her. Hun mener tvert imot at Solberg-regjeringen har vært tøffe og offensive på feltet, og kritiserer påtroppende regjering for åstanse konkurranseutsetting av jernbane og innføre strengere reguleringer for drosjenæringen.


Lover 1,5 milliarder ekstra

Arbeiderpartiets klima- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide svarer at Klemetsrud-formuleringen i regjeringsplattformen har sin naturlige forklaring.

– Vi er veldig opptatt av vi kan få til av karbonfangst på Klemetsrud og avfallsforbrenning i landet. Akkurat nå er det en søknad inne om støtte fra EU og vi vil ha avklart den søknaden, sier politikeren.

Barth Eide har tidligere varslet at Ap går inn for å styrke det norske bidraget til karbonfangst-anlegget fra 3 til 4,5 milliarder kroner. Men de vil ikke garantere for at staten skal ta hele regningen allerede nå.

– Det vil være veldig rart hvis vi hadde skrevet at det offentlige skal betale uansett, mens det er til behandling i en utenlandsk prosess. Vi er veldig opptatt av karbonfangst på Klemetsrud, men avventer et viktig svar på den søknaden. Vi har sagt at vi går inn for å øke det norske beløpet i den pakka.

– Hva hvis søknaden hos EU ikke går gjennom?

– Hvis ikke det går gjennom, tar vi det derfra.


Vil komme tilbake til nullutslippssoner

– Nullutslippssoner er ikke nevnt og det må vi komme tilbake til ved regjeringens fødsel, fortsetter Barth Eide

– Hvorfor er det ikke nevnt?

– Fordi man nevner ikke alt, det er mange spørsmål i politikken som ikke står i en avgrenset regjeringsplattform.

For øvrig trekker Espen Barth Eide frem andre klimatiltak i plattformen, som at regjeringen går inn for å øke det statlige bidraget til store kollektivprosjekter i og rundt de store byene. Det bidraget skal økes fra 66 til 70 prosent.

I tillegg går regjeringsplattformen for å kutte norske utslipp med 55 prosent mot 2030 sammenlignet med 1990.

Kommentarer til denne saken