– Jeg mener at sånn som det er nå, så bærer Oslo en større byrde for Fornebubanen enn nytte, for å si det sånn. Det er et prosjekt som er bra for Oslo om vi gjennomfører det, men det betyr enda mer for Bærum og det burde egentlig i større grad reflekteres i fordelingen av kostnadene, sier Andreas Halse til Avisa Oslo.

Han er gruppeleder for Arbeiderpartiet i bystyret, og sitter i forhandlingsutvalget til Oslopakke 3.

Tidligere fredag ble det klart at forhandlingsutvalget – som består av representanter for Oslo, Viken og staten – har kommet til enighet om en plan for finansiering av Fornebubanen.

Planen må fremdeles vedtas av både bystyret i Oslo og fylkestinget i Viken, før den kan gjennomføres.

Det er tidligere avtalt at Oslo tar 60 prosent av kostnaden av Fornebubanen, mens Viken står for resten. Mye av det kommer gjennom bompenger. Men også grunneierbidrag spiller inn. Der er det kommet mer fra Viken.

Åpenbar konfliktlinje

Edvin Søvik, fylkesråd for finans i Viken (Ap), forteller at kostnadsfordelingen er en «åpenbar konfliktlinje mellom Oslo og Viken».

– Vi ønsker å ha midler til prosjekter hos oss, mens Oslo åpenbart ønsker å ha midler til prosjekter hos seg.

– Kan det være aktuelt for Viken å øke sin andel, hvis kostnadene for Fornebubanen øker?

– Ikke med tanke på Fornebubanen. Det er det en fastlagt samarbeidsavtale. Det kan være aktuelt å vurdere å se på andre prosjekter og fordelinger der. Som nye Majorstuen stasjon, som ligger i framtida. Vi er ikke enige om en ny fordeling, men skal sette oss ned og se videre på det, svarer Søvik.

Konfrontert med Halses påstander, svarer Søvik følgende.

– Jeg mener Fornebubanen er et viktig prosjekt for både Oslo og Viken. Det bidrar til å løse Oslos utfordringer med trafikk inn til Oslo, og sørger for at mennesker fra Oslo som jobber på Fornebu kan reise dit på en miljøvennlig og god måte. Utslippene blir mindre, og det blir flere reiser med kollektivt framfor bil. Det er et prosjekt begge to har nytte av, sier han.

– Stor diskusjon

Anne Haabeth Rygg, gruppeleder for Høyre i bystyret og medlem av forhandlingsutvalget, forteller at det har vært stor diskusjon om kostnadsfordelingen for prosjektene i Oslopakke 3-porteføljen.

Hun skisserer at det kan være mulig å se på andre måter å beregne fordelingen på. Til nå har man sett på kilometerfordelingen av den nye T-bane-linjen i de to fylkene.

– Det går jo an å vurdere å legge andre modeller til grunn, for eksempel antall reisende. Jeg tenker det er interessant å ta ned risikoen for kommende kostnadsøkninger. Det tror jeg alle er interessert i, men for å lande en avtale må alle være enige, sier hun til Avisa Oslo.

– Mener du at Viken bør betale en større andel?

– Jeg tenker det er bra å diskutere risikoen som ligger for kommende kostnadsøkninger. Partene imellom må finne løsning, hvis kostnadene fortsetter å øke, svarer Rygg.

Se opptak av fredagens pressekonferanse om Oslopakke 3.